ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)  

Έδρα: Ρόδος
Νομοί Αρμοδιότητας: Δωδεκανήσου.
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 4, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνα: (22410) 35656, 30606
Fax:
(22410) 22462
URL:
http://www.teedod.gr
Α. Επαγγελματικά θέματα, δημόσια διοίκηση. Α. Επαγγελματικά θέματα, δημόσια διοίκηση.
 

Α.1. Συναντήσεις - δράσεις με εκπροσώπους Διοίκησης - φορέων για επίλυση επιμέρους και γενικότερων θεμάτων.
 • Συναντήσεις με αντινομάρχη κ. Στάθη Κουσουρνά και πολλούς εκπροσώπους Διοίκησης.  
 • Συνάντηση με Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Συμφωνήθηκε η αρωγή μας για τη δημιουργία επιθεώρησης εργασίας στον τομέα των κατασκευών στα Δωδεκάνησα.
 • Συναντήσεις με Συλλόγους Μηχ/κων Δωδ/σου.
 • Συναντήσεις με Συλλόγους υδραυλικών Ρόδου και ηλεκτρολόγων εγκαταστατών.
 • Συνάντηση με Υπουργό Τουρισμού κ. Αρη Σπηλιωτόπουλο.
 • Συνάντηση με Γιάννη Μαγκριώτη.  Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ νότιας Δωδ/σου. Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του νομού.
 • Συνάντηση με συναδέλφους μηχανικούς πληροφορικής για το e-TEE και άλλα θέματα του κλάδου.

 

   Α.2 Κινητοποιήσεις.

 

 • Ασφαλιστικό μηχανικών. Ο φορέας μας διαμόρφωσε πλέγμα αγωνιστικών δράσεων προκειμένου να μην περάσουν οι αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις συνένωσης των ταμείων.

   

    Α. 3. Παρεμβάσεις στη Διοίκηση & Νομοθετική Εξουσία.

 • Στάλθηκε έγγραφο στο ΥΠΟΙΟ και ΥΠΑΝ για την άρση εξαίρεσης των μηχανικών από επιχορηγήσεις για ατομικές επιχειρήσεις.
 • Προδιαγραφές Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για  Εξαγορά Δημοσίων Κτημάτων. Στάλθηκε επιστολή στην ΚΕΔ
 • Παρέμβαση σε ΔΕΥΑΡ για συνδέσεις ακαθάρτων.
 • Συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Υλικών και Έργων. Παρέμβαση στο Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 • Παρέμβαση στο ΙΚΑ για επιμετρήσεις.
 • Παρέμβαση - έγγραφη τεκμηρίωση προς το Δήμο Ροδίων για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και ανάκληση της απόφασης ορισμού προϊσταμένου στο τμ. εκδόσεως αδειών.
 • Παρέμβαση προς τα πολεοδομικά γραφεία για τις θεμελιακές γειώσεις.
 • Παρέμβαση για την ρύθμιση «τακτοποίησης» των Η.Χ.  και τη «λειτουργική τακτοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων».
 • Παρέμβαση στον Υπουργό Παιδείας για το Σ/Ν για «ρυθμίσεις» σε σχέση με τα ΤΕΙ.
 • Παρέμβαση σε ΚΒ Εφορεία Αρχαιοτήτων για θέματα αξιοποίησης τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας.
 • Παρέμβαση στην ΤΥΔΚ για προκηρύξεις μελετών.
 • Παρέμβαση στο Δήμο Ροδίων για η διαδικασία προκήρυξης μελέτης στα πλαίσια της habitat agenda.
 • Παρέμβαση στο Δήμο Ροδίων για απ΄ευθείας αναθέσεις μελετών υπό τη μορφή υπηρεσιών συμβούλου. 

 

  Α.4. Άλλες δράσεις - συναντήσεις για διαμόρφωση γενικότερης πολιτικής.

 • Συμμετοχή προέδρου  σε όλες τις συνόδους προέδρων Π.Τ. ΤΕΕ και προέδρου ΤΕΕ.
 • Συνδιασκέψεις Δ.Ε. Π.Τ. ΤΕΕ και Δ.Ε. ΤΕΕ,  Καστοριά 04/2008, Ηράκλειο Κρήτης 10/2008, Καρπενήσι 05/2009. Συμμετείχαμε και εισηγηθήκαμε θέματα επικαιρότητας (ασφαλιστικό, επαγγελματικά θέματα, πολεοδομικός σχεδιασμός κλπ)

 

  

 

 • Συνεργασία με Δήμο Ροδίων για το πρόγραμμα «Τουρισμός και Κρουαζιέρα» στα πλαίσια του προγράμματος URBACT II.

 

Α.5. Ψηφίσματα.

 • Στήριξη σε συνάδελφο Μηχ. Μηχ. ΥΠΑ.
 • Στήριξη σε συναδέλφους Δνσης πολεοδομίας Δήμου Ροδίων.
 • Στήριξη σε συνάδελφο για περιστατικό χειροδικίας.

Β. Ανάπτυξη, Παραγωγή Δημοσίων Έργων, εκπροσωπήσεις Β. Ανάπτυξη, Παραγωγή Δημοσίων Έργων, εκπροσωπήσεις
 

Β.1. Ανάπτυξη

 • Συμμετέχουμε δια εκπροσώπου μας σε όλα τα θεσμικά όργανα προγραμματισμού και ανάπτυξης του νομού
 • Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Καθοριστική ήταν η παρέμβασή μας κατά τη διαδικασία διαβούλευσης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου. Οι θέσεις απετέλεσαν θέσεις του νομού.

 

 

 • Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό. Ομοίως με το Εθνικό Χωροταξικό.
 • Διατύπωση θέσεων για το ενεργειακό πρόβλημα της Ρόδου.
 • Αξιολόγηση Μ.Π.Ε. νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια Ρόδο. Η εργασία αυτή έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους του φορείς
 • Σύνταξη προδιαγραφών Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού σε επίπεδο ιδεών για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλεως Ρόδου.

 • Πιλοτική εφαρμογή του υπό θεσμοθέτηση ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμού Επισκευών) προωθείται από το φορέα μας σε συνεργασία με τη Νομαρχία.
 • Πυρκαϊές στη Ρόδο, 07/2008. Η. Δ.Ε. του φορέα μας ασχολήθηκε συστηματικά με την «επόμενη ημέρα» των καταστροφικών πυρκαϊών της Ρόδου που κατέκαψαν το κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού το διάστημα 22-27.7.2008.
 • Διατύπωση θέσεων για τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στην περιοχή «Καναμάτ» Δήμου Ροδίων.
 • Πολλαπλές παρεμβάσεις για θέματα που αφορούν στην πόλη της Ρόδου.
 • Μελέτη στάθμευσης Δήμου Ροδίων. Οι θέσεις μας που συνέτειναν στη διαμόρφωση μιας νέας κυκλοφοριακής αντίληψης και ανατροπή των μέχρι σήμερα ισχυόντων.
 • Διατυπώθηκαν οι θέσεις για τη μεταφορά των Σιλό από το λιμάνι .
 • Παρέμβαση - προτάσεις για το master plan των χερσαίων εγκαταστάσεων του Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου.
 • Γνωμοδότηση - θέσεις επί των προτάσεων για τον προγραμματικό σχεδιασμό χωροθέτησης λιμενικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα Ρόδου.
 • Διατύπωση θέσεων για το Κέντρο ιστιοσανίδας περιοχής Πρασονήσι Δήμου Νότιας Ρόδου.
 • Παρέμβαση στη ΡΑΕ για τα φωτοβολταϊκά .
 • Παρέμβαση για τα έργα επί της Ρόδου Λίνδου και εν γένει για το οδικό δίκτυο της Ρόδου. Ο φορέας μας κατέθεσε πλέγμα δράσεων - προτάσεων και παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου.
 • Παρέμβαση για την όδευση του αγωγού ύδρευσης από το φράγμα Γαδουρά στην πόλη της Ρόδου με έμφαση στη περιοχή Αρχαγγέλου.
 • Περιβαλλοντικά προβλήματα νομού Δωδ/σου. Τοποθετηθήκαμε για τα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα του νομού μας.
 • Εισηγήσεις σε Αναπτυξιακά Συνέδρια - ημερίδες. Συμμετείχαμε δια του προέδρου με εισήγησή μας σε πολλά αναπτυξιακά συνέδρια - ημερίδες
 • Ημερίδα ΤΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 10-11.5.2007. Ο φορέας μας συμμετείχε με εισήγησή του.
 • Παρέμβαση για τον υποσταθμό ΔΕΗ στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ.
 • Διοικητική μεταρρύθμιση. Ο φορέας μας επεξεργάσθηκε αναλυτικά θέσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας


Β.2. Νησιωτικά Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

 

 • 5η συνάντηση Νησιωτικών Π.Τ. ΤΕΕ , Ηράκλειο Κρήτης, 11/2007. Ο φορέας μας συμμετείχε με εισήγησή του για το Εθνικό Χωροταξικό σχέδιο.

 

 

 

 • 6η συνάντηση Νησιωτικών Π.Τ. ΤΕΕ, Εύβοια , 06/2008. Το τμήμα μας συμμετείχε με την εισήγηση «περιβάλλον και ενέργεια»
 • 7η συνάντηση Νησιωτικών Π.Τ. ΤΕΕ, Χανιά, 04/2009. Το τμήμα μας συμμετείχε με εισήγηση με θέμα: «Διατήρηση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Αναγκαιότητα και ζητήματα που τίθενται».    

Γ. Επιστημονικό έργο, επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση Γ. Επιστημονικό έργο, επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση
 

Γ.1. Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια Επιμόρφωσης.

Ο φορέας μας διοργάνωσε τις παρακάτω ημερίδες - συνέδρια - σεμινάρια:

1.    Ημερίδα «Σχεδιασμός & Κατασκευή.

 

 

2.    Ημερίδα «Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και Ολιστική Αρχιτεκτονική». 

3.    Ημερίδα « Σεισμός και Μέτρα Προστασίας». 

     4.    Σεμινάριο για συστήματα θέρμανσης - κλιματισμού. (συνδιοργάνωση)

5.    Πανελλήνιο Συνέδριο «Στέγαστρα Προστασίας Αρχαιοτήτων» (συνδιοργάνωση)

6.    Σεμινάριο «Χαλύβδινες και σύμμικτες κατασκευές».

 

 

7.    Σεμινάριο με θέμα τον «προσεισμικό έλεγχο των κατασκευών». 

8.    Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Δωδ/σου», συνδιοργάνωση

 

 

 

9.    Ημερίδα για τη βιομηχανική κληρονομιά στην Κω - συνεργασία με Μ.Ε. ΤΕΕ Κω.

 

 

10. Συνέδριο «Αυθαίρετη Δόμηση και Σεισμική Τρωτότητα» - (συνδιοργάνωση). Συνεργασία με Μ.Ε. ΤΕΕ Κω

11. Κύκλος σεμιναρίων για την ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση κτιρίων.

12. Προσυνέδριο για την ενέργεια, συνδιοργάνωση

 

  

 

13. Ημερίδα «Ολοκληρωμένη για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»

 

14. Συνέδριο - Έκθεση «Αειφορική Προσέγγιση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Αιγαίου» Μούγλα Τουρκίας, 06/2009 

 

15. Συνέδριο - Έκθεση «Αειφορική Προσέγγιση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Αιγαίου» σε συνεργασία με Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Μούγλων Τουρκίας και Συλλ. Αρχιτεκτόνων Δωδ/σου,  Ρόδος 09/ 2009 

 

  

 

16. Σεμινάριο για πραγματογνωμοσύνες TEE, 10/2009

17.  Ημερίδα με θέμα τους ανεμόμυλους Ολύμπου Καρπάθου, 12/2009


Δ. Δημιουργήσαμε τη νέα ιστοσελίδα - portal του τμήματος (www.teedod.gr) Δ. Δημιουργήσαμε τη νέα ιστοσελίδα - portal του τμήματος (www.teedod.gr)
 

Η εφαρμογή με τη βάση πολεοδομικών πληροφοριών πιλοτικά για το νησί της Ρόδου, περιέχει πολλές πολεοδομικές πληροφορίες.


Ε. Ψυχαγωγία - εκδηλώσεις Ε. Ψυχαγωγία - εκδηλώσεις
 
 • Κοπή πίτας. Διοργανώνεται κάθε Ιανουάριο στη Ρόδο η κοπή πίτας των μηχανικών και η αντίστοιχη γιορτή για τα παιδιά των μηχανικών. Αντίστοιχες εκδηλώσεις διοργανώνονται και από τις Μ.Ε. των Επαρχείων.
 • Εκδηλώσεις «η ημέρα του μηχανικού». Τείνουν επίσης να καταστούν θεσμός. Διοργανώνονται το φθινόπωρο.

 

 

 • Αποστολή σε Dubai - Abu Dhabi. Διοργανώθηκε από το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου. Προσκεκλημένος της αποστολής ήταν ο καθ. ΕΜΠ κ. Γιάννης Ερμόπουλος.


4. Δράσεις Μ.Ε. Επαρχείων Δωδ/σου 4. Δράσεις Μ.Ε. Επαρχείων Δωδ/σου
 

Σημαντικές ήταν και οι δράσεις των Μ.Ε. των Επαρχείων Δωδ/σου.

Παρουσιάζουμε συνοπτικά ορισμένες από αυτές.

   4.1 Μ.Ε. ΤΕΕ Επαρχ. ΚΩ.

 • Συμμετοχή με εκπροσώπους σε Συμβούλια - Επιτροπές
 • Επεξεργασία θέσεων  για το Λατομείο Κω.
 • Συναντήσεις με Έπαρχο Κω για τεχνικά ζητήματα του νησιού.
 • Συνάντηση με Δ.Ε. και συναδέλφους μηχανικούς για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.

 

 

 • Λειτουργία πολεοδομικών γραφείων - παρέμβαση και συναντήσεις για την καλή συνεργασία με τους ιδιώτες μηχανικούς.
 • Παρέμβαση στο ΙΚΑ ΚΩ για επίλυση θεμάτων που αφορούσαν έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Παρέμβαση στα πολεοδομικά γραφεία ώστε να γίνονται αυτοψίες πριν τις ρευματοδοτήσεις οικοδομών. Εντατικοποίηση  ελέγχου για αποφυγή αυθαίρετης δόμησης.
 • Επέμβαση προς τις εταιρείες σκυροδέματος για έλεγχο ποιότητας, αντοχής και κόστους.
 • Ενέργειες για πρόσληψη μηχανολόγου στην πολεοδομία του Επαρχείου Κω
 • Συναντήσεις με Δήμαρχο Κω για αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Κω.
 • Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Η ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - Η περίπτωση της Κω».
 • Παρεμβάσεις με Δελτία Τύπου και επιστολές για διάφορα θέματα της νήσου

 

4.2. Μ.Ε. ΤΕΕ Επαρχ. Καλύμνου.

 • Συγκρότηση άτυπης ομάδας εργασίας σχετικά με το κυκλοφοριακό της πόλης της Καλύμνου (παρέμβαση στο Δήμο για μονοδρόμηση οδού, συνεργασία με Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδ/σου για ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων)
 • Διοργάνωση σεμιναρίου για την ακίνητη περιουσία.

 

 

 • Προτάσεις για Χωροταξικό Τουρισμού όσον αφορά την Επαρχία Καλύμνου
 • Συμμετοχή στο Συνέδριο «Αειφορική Προσέγγιση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Αιγαίου», Ρόδος 18-19.9.2009

  

 

4.3. Μ.Ε. ΤΕΕ Επαρχ. Καρπάθου.

 • Συμμετοχή με εκπροσώπους σε Συμβούλια - Επιτροπές
 • Κοινές συσκέψεις με επαρχείο και Δήμο για θέματα ανάπτυξης του νησιού 
 • Σκοπιμότητα εκπόνησης μελέτης για ΣΧΟΑΠ
 • Μελέτη ανάπλασης παραλίας Βρόντη
 • Παρεμβάσεις στο Επαρχείο Καρπάθου για στελέχωση τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας.
 • Παρέμβαση  στο πολεοδομικό  για τη  εύρυθμη λειτουργία του

 • Παρεμβάσεις στην Αρχαιολογική υπηρεσία για επίσπευση ελέγχου οικοπέδων για την χορήγηση βεβαίωσης ανέγερσης νέων οικοδομών.
 • Παρέμβαση για τα επαγγελματικά  θέματα Μ/Η-Μ/Μ


     © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος