ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠαρεμβάσειςΜελέτες - Οδηγοί
ΕκδηλώσειςΕνημέρωση - Πληροφόρηση


Η Τυποποίηση, οι Προδιαγραφές και η Ποιότητα στο προσκήνιο2008: Έτος Τυποποίησης, Κανόνων, Προδιαγραφών και Ποιότητας |  Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων | Αντισεισμική θωράκιση - Αντισεισμική Μηχανική | Πρωτοβουλία για τη διάδοση των Ευρωκωδίκων | Ισχυροποίηση του ΕΛΟΤ

 

Με περισσότερες από 40 ημερίδες και συνέδρια και με τις υπόλοιπες δράσεις του στους τομείς Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Ποιότητας υλικών, αλλά και γενικότερα των κατασκευών και εγκαταστάσεων, το ΤΕΕ συνέβαλε να γίνει ο παραγωγικός ιστός κοινωνός των διεθνών δρώμενων τα οποία εν πολλοίς καθορίζουν την τεχνολογική ετοιμότητα μιας χώρας.  Κυρίως, ανέδειξε την ανάγκη υπέρβασης του ανορθολογισμού της αγοράς και της σημερινής παραγωγικής πραγματικότητας, με την αξιοποίηση της τέχνης και της επιστήμης, και των επιστημόνων που είναι σε θέση να την υπηρετήσουν.

Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν με τη συμβολή των ΕΕ Ειδικότητας, των Μόνιμων και των Ειδικών ΕΕ του ΤΕΕ, του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος, του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής, του ΕΠΑΝΤΥΚ, σε συνεργασία με τα ΠΤ/ΤΕΕ, τους Συλλόγους των μηχανικών, πολλών άλλων φορέων και πλήθους καταξιωμένων μηχανικών.


Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει το ΤΕΕ στο ζήτημα της τυποποίησης είναι το γεγονός ότι ανακήρυξε το 2008 ως «Έτος Τυποποίησης, Κανόνων, Προδιαγραφών και Ποιότητας».

Στόχος ήταν να τονιστεί και να δημοσιοποιηθεί ευρύτατα ο ρόλος της Τυποποίησης και να αυξηθεί η χρήση των Προτύπων σε μια σειρά τομέων όπως οι Κατασκευές, η Βιομηχανία, το Φυσικό περιβάλλον, η Πιστοποίηση Προσωπικού, η Δημόσια Διοίκηση, η Καθημερινή ζωή του Πολίτη.

Στο πλαίσιο του έτους, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της τριετίας, δρομολογήθηκε σειρά παρεμβάσεων προς την πολιτεία, φορείς, επιχειρήσεις σχετικά με τη χρήση προτύπων σε νομοθετήματα, τη σήμανση και τον έλεγχο των δομικών προϊόντων, την Εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, την Τυποποίηση στα δημόσια έργα, την αναδιάρθρωση αναλυτικών τιμολογίων και άλλων δραστηριοτήτων, όπως συνεχής συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, ΠΕΤΕΠ, δράσεις για το σκυρόδεμα, το αλουμίνιο, τα τρόφιμα. 

Σημειώνεται ότι έχει ήδη αποφασιστεί ότι το 2010 θα είναι για το ΤΕΕ «Έτος Εποπτείας της Αγοράς Δομικών Προϊόντων», στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106, με κυριότερους στόχους τη διατύπωση προτάσεων για τη λειτουργία Φορέα Εποπτείας της Αγοράς, τα μέτρα αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών, καθώς και τη διαβούλευση για όλα τα παραπάνω.


Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων  Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων

Το ΤΕΕ αναγνωρίζοντας ότι κάθε απόπειρα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας στους τομείς της βιομηχανίας και της παραγωγής τεχνικών έργων, προϋποθέτει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, προσόντα και γνώσεις για να επιτελέσουν υπεύθυνα, σωστά και αποτελεσματικά το συγκεκριμένο έργο που αναλαμβάνουν, ανέλαβε την πρωτοβουλία από τον Δεκέμβριο του 2008, να εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης από το ΤΕΕ φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων φυσικών προσώπων

Για τη διερεύνηση των προτάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο ειδικής μελέτης που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό καθώς και τη σχετική διαβούλευση, διοργανώθηκε Διήμερη Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Εξειδικεύσεων» (Αθήνα 18-19.6.2009).

βλ. Εισηγήσεις ημερίδας


Αντισεισμική θωράκιση - Αντισεισμική Μηχανική  Αντισεισμική θωράκιση - Αντισεισμική Μηχανική

Το ΤΕΕ και αυτή την τριετία συνέχισε - με στοχευμένες δράσεις - την προσπάθεια για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, μέσω του ΕΠΑΝΤΥΚ, με συγκεκριμένους πόρους και χρονοδιαγράμματα, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, ΔΔ και Αποκέντρωσης, της ΚΕΔΚΕ και του ΤΕΕ.

Παράλληλα, προώθησε δράσεις πολύπλευρης ενημέρωσης των μηχανικών σε θέματα προσεισμικής ενίσχυσης, αντισεισμικής μηχανικής, ευρωκωδίκων καθώς και σε θέματα πιστοποίησης - ποιότητας του οπλισμένου σκυροδέματος, των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος  κ.α.


Πρωτοβουλία για τη διάδοση των Ευρωκωδίκων  Πρωτοβουλία για τη διάδοση των Ευρωκωδίκων

Με αφετηρία την υποχρεωτική εφαρμογή από το 2010 των ευρωπαϊκών προτύπων σε ότι αφορά τα Έργα και τις Μελέτες, το ΤΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΠΜΕ, δρομολόγησε ενέργειες για το σχεδιασμό πανελλαδικού προγράμματος για την άρτια και έγκαιρη ενημέρωση των μηχανικών.


Ισχυροποίηση του ΕΛΟΤ  Ισχυροποίηση του ΕΛΟΤ

Το ΤΕΕ τάχθηκε υπέρ της ισχυροποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), εκφράζοντας την αντίθεση του με τη συγχώνευση του ΕΛΟΤ, του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης  και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας σε ενιαίο φορέα. Επισήμανε ότι παρά τη σαφή πρόβλεψη του νόμου δεν έχει ζητηθεί από το ΤΕΕ η υπόδειξη εκπροσώπου για την συμμετοχή του στο ΔΣ του ΕΛΟΤ, ενώ παράλληλα ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Τυποποίησης.


Για όλα τα παραπάνω θέματα, βλ. περισσότερα, Παρεμβάσεις, Εκδηλώσεις, Μελέτες-Οδηγοί[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]