ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 


 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF) 

Έδρα: Ηράκλειο
Νομοί Αρμοδιότητας: Ηρακλείου, Λασιθίου.
Διεύθυνση: Πρεβελάκη και Γρεβενών, 71202 Ηράκλειο
Τηλέφωνα: (2810) 284431, 286854
Fax: (2810) 281128
URL: http://www.teetak.gr
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 

Με το κλείσιμο της τριετίας 2007 - 2009 είναι επιβεβλημένος ο Απολογισμός Έργου της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ γιατί έτσι αποτυπώνεται και μπορεί να εκτιμηθεί, η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε και το έργο που παράχθηκε από τη Δ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας της. Στην πορεία αυτή, σημαντική συνδρομή παρείχαν οι συνάδελφοι που στελέχωσαν τις 12 Μόνιμες Επιτροπές που συστήθηκαν. Οι προτάσεις, οι παρεμβάσεις και οι απαντήσεις τους σε ερωτήματα που τους ετέθησαν αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό.

Η δράση της Δ.Ε. την τριετία 2007 -2009 επικεντρώθηκε σε έξι βασικούς άξονες, εστιάζοντας στην Ανατολική Κρήτη: α) Περιφερειακή Ανάπτυξη & Περιβάλλον, β) Επαγγελματικά θέματα, γ) Επιμόρφωση & Προβολή, δ) Επιστημονικό Έργο, ε) Κοινωνική δράση και στ) Οργάνωση Υποδομών του Τμήματος.


 Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 

Η αναπτυξιακή πορεία της νησιωτικής Ελλάδας, της Κρήτης και ειδικότερα της Ανατολικής αποτέλεσε το κύριο πεδίο στο οποίο καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαμόρφωση και την προβολή των απόψεων και θέσεων μας. Στην κατεύθυνση αυτή είχαμε γόνιμη και σταθερή συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Κρήτης όπως και με τα υπόλοιπα Επιστημονικά ή Επαγγελματικά Επιμελητήρια της Κρήτης. Εξίσου γόνιμη ήταν η συνεργασία και με τα άλλα νησιωτικά ΠΤ/ΤΕΕ στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κοινής αντίληψης και μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο ο οποίος παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες.

Κομβικά σημεία αποτέλεσαν:

 •  Ολοκλήρωση και βελτίωση του Βόρειου Οδικού ¶ξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και παράλληλη βελτίωση του επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που παρουσιάστηκαν στην κοινή σύσκεψη της Δ.Ε. του ΤΕΕ με τις Δ.Ε. των ΠΤ/ΤΕΕ, ο ΒΟΑΚ επιβάλλεται να ολοκληρωθεί ως ενιαίος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος με ορίζοντα το 2015, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ κατά τα πρότυπα των άλλων βασικών αξόνων της Χώρας. Η υφιστάμενη λειτουργική δυνατότητά του έχει προ πολλού ξεπεραστεί από το μεταφορικό φόρτο και το διαρκώς αυξανόμενο πλήθος μετακινήσεων λόγω της τουριστικής ανάπτυξης.Κρίσιμα θέματα αποτελούν:

α) η επιτάχυνση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων των εκπονούμενων μελετών,

β) η ενίσχυση των φορέων υλοποίησης σε στελεχιακό δυναμικό και σε αρμοδιότητες,

γ) η χρηματοδότηση από το ΕΠΕΠ όλων των έργων για τα οποία θα εκπονηθούν ώριμες και πλήρεις μελέτες

δ) η Τεχνο-οικονομική διερεύνηση για τις δυνατότητες και τρόπους χρηματοδότησης των έργων για τα οποία δεν θα εξασφαλιστούν είτε ώριμες μελέτες, είτε πόροι, με προοπτική ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί συνολικά μέχρι το 2015

 • Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Η «πύλη της Κρήτης στον κόσμο» μαζί με το ΒΟΑΚ αποτελούν επιδιώξεις δεκαετιών και μπορούν να δώσουν το στίγμα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής περιφέρειας με ισχυρή ταυτότητα και διεθνή εμβέλεια. Διατυπώθηκαν προτάσεις για την οδική σύνδεσή του με το ΒΟΑΚ και την πόλη του Ηρακλείου, ενώ κατατέθηκαν παρατηρήσεις στη Νομάρχη Ηρακλείου για τις μελέτες του Αεροδρομίου. Ζητήθηκαν αναλυτικά στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο μετά την εξαγγελία δημοπράτησης του έργου ενώ έγινε έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε. για το θέμα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων, του ΤΕΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

   

            • Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Το 5ο Συνέδριο των ΠΤ/ΤΕΕ «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 2007-13 και Νησιωτικές Πολιτικές» (Ηράκλειο, 11/2007) αποτέλεσε τη σημαντικότερη δράση μας στον τομέα αυτό. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου απαιτεί μη ανταγωνιστικές στρατηγικές στο Σχεδιασμό, πράγμα που διαπιστώσαμε ότι δεν τηρήθηκε τόσο στο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο, όσο και στα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια (Βιομηχανίας, ΑΠΕ και Τουρισμού). Η Δ.Ε. διατύπωσε προτάσεις και τεκμηριωμένες απόψεις σε συναντήσεις με βουλευτές και τοπικούς παράγοντες της αυτοδιοίκησης, στα τοπικά ΜΜΕ αλλά και από κάθε διαθέσιμο βήμα τονίζει τη σημασία του σχεδιασμού για την ποιότητα των έργων και το επίπεδο ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

          

          

 

 • Ενεργειακή αυτοτέλεια και ΑΠΕ. Η ενεργειακή αυτοτέλεια των νησιών και ειδικότερα της Κρήτης αποτελεί σημαντική πρόκληση για την μελλοντική ανάπτυξή της. Για το σκοπό αυτό συστάθηκαν δυο Ο.Ε. (η μία από κοινού με το ΤΕΕ/ΤΔΚ) που μελετούν τις ωφέλειες και τις επιπτώσεις ενδεχόμενης ευρείας εφαρμογής ΑΠΕ καθώς και την σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης.


  Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
   

  Στην τριετία 2007-09 κυριάρχησαν τρία σημαντικά θέματα τα οποία επηρεάζουν το επάγγελμα του μηχανικού και τα οποία θεωρούμε ότι θα  απασχολήσουν τον τεχνικό κόσμο και στο μέλλον α) Ασφαλιστικό, με τη συγχώνευση του ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ, β) η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) η εξομοίωση των αποφοίτων ΤΕΙ - ΑΕΙ για την θέση προϊσταμένων σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

   

      

   

  • Ασφαλιστικό. Η ενσωμάτωση του ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ, αντιμετώπισε τη δυναμική και καθολική αντίδραση των μηχανικών. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με τους κλαδικούς και επιστημονικούς συλλόγους της περιοχής προχώρησε σε δυναμικές κινητοποιήσεις από τον 11/2007 μέχρι τον 03/2008 με πορείες διαμαρτυρίας, συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ, αποχή από τις ΕΠΑΕ, αποχή από Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων, ΣΧΟΠ, Επιτροπές Αυθαιρέτων και Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών. Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων ματαιώθηκαν αρκετές δημοπρασίες Δημοσίων Έργων προϋπολογισμού άνω των 16 εκατ. Ευρώ και καταλήφθηκε συμβολικά το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.

   

  • Θέματα Παιδείας. Οι οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα, την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και την de facto αναγνώριση των κολλεγίων, οδηγούν στην πράξη σε υποβάθμιση του ρόλου, του κύρους και του έργου του Διπλ/χου Μηχανικού. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ παρακολουθεί συστηματικά το θέμα. Τον Ιούλιο 2009 και με αφορμή την κατάθεση σ/ν σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα πραγματοποίησε συνάντηση ενημέρωσης με τους βουλευτές Ηρακλείου.

   

  • Εξομοίωση Αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ για θέσεις προϊσταμένων σε Δημόσιες Υπηρεσίες.-Αφορμή για το θέμα αποτέλεσαν οι διαδικασίες τροποποίησης του Οργανισμού Λειτουργίας της Ν.Α. Ηρακλείου και του Δήμου Ηρακλείου. Η παρέμβαση και η αντίδραση του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με την ΕΜΔΥΔΑΣ, το ΓΕΩΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο ήταν άμεση με παράσταση στο Νομαρχιακό και Δημοτικό Συμβούλιο και ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών Νομαρχιακών και Δημοτικών Συμβούλων, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις έγινε προσφυγή στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο Δήμο Ηρακλείου ο Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιήθηκε τελικά σύμφωνα με τις οδηγίες εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας προβάδισμα μεταξύ ομοιοβάθμων στους Π.Ε. έναντι των Τ.Ε. Για την περίπτωση της Ν.Α. Ηρακλείου έγινε προσφυγή στο ΣτΕ από κοινού με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης. Η απόφαση αναμένεται με ενδιαφέρον γιατί θα ξεκαθαρίσει οριστικά ένα θέμα που ιδιαίτερα στην περιφέρεια απασχολεί τους μηχανικούς που υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα.

  Γ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ Γ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
   

  Για την επιμόρφωση των μελών μας και την προβολή της δραστηριότητας μας διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με ευρεία θεματολογία, άμεσα από το ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς.

  Το ενδιαφέρον και η μεγάλη συμμετοχή των μηχανικών αναδεικνύει τη δυναμική της περιφέρειας, θέση που έχει κατ' επανάληψη διατυπώσει η Δ.Ε.

   

   Τέτοιες δράσεις ήταν:

   • σεμινάριο για εφαρμογές GIS,
   • ημερίδα για το θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ,
   • ημερίδα για τις Πράξεις Εφαρμογής,
   • σεμινάριο για την Ψηφιακή Φωτογραφία,
   • Διαλογικά Μαθήματα με θέμα Περιβάλλον και Πολιτισμός,
   • εσπερίδα για τους Υδάτινους πόρους και υγρότοπους στη Νησιωτική Ελλάδα,
   • ημερίδα για την εφαρμογή του Ν. 3316/2005,
   • ημερίδα για τα Τροχαία Ατυχήματα,
   • ημερίδα για τις προοπτικές της τυποποίησης, 
   • διημερίδα για Ειδικά Θέματα Αντισεισμικού Σχεδιασμού,
   • διημερίδα για την εφαρμογή των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, 
   • εσπερίδα για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία κτιρίων,
   • ημερίδα για την Αντικεραυνική Προστασία,
   • σεμινάριο για τους Ευρωκώδικες.

   Σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ, διοργανώθηκαν σεμινάρια για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και για την ψηφιακή σχεδίαση (πρόγραμμα e-Μηχανικοί)

   Επίσης διοργανώθηκαν διαλέξεις πανεπιστημιακών και παρουσιάσεις βιβλίων, ενώ στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ φιλοξενήθηκαν εικαστικές εκθέσεις και εκθέσεις φωτογραφίας καλλιτεχνών μελών μας.


   Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
    

   Το επιστημονικό έργο του ΤΕΕ/ΤΑΚ περιλαμβάνει:

   • Μελέτες που εκπονήθηκαν από Ο.Ε. που συστήθηκαν με εισήγηση των Μ.Ε.
   • Πραγματογνωμοσύνες που διενεργήθηκαν από μέλη του τμήματος
   • Εκπροσωπήσεις στις επιτροπές Αυθαιρέτων, ΕΠΑΕ, ΣΧΟΠ και σχετικές γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

    

   Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν 52 πραγματογνωμοσύνες και συντάχθηκαν γνωμοδοτήσεις για τα ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων Βιάννου, Γουβών, Κρουσσώνα, Ζαρού και Τυμπακίου, ενώ πραγματοποιήθηκε και ημερίδα για το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Ηρακλείου και διατυπώθηκαν προτάσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού. Από τις Ο.Ε. παραδόθηκαν οι παρακάτω μελέτες:

   • Κατευθυντήριες Οδηγίες προς τους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις επιτροπές ανάθεσης μελετών
   • Μελέτη για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα μηχανικών Περιβάλλοντος,
   • Μελέτη εκπόνησης προδιαγραφών αναγνώρισης παραδοσιακών οικισμών,
   • Σύνταξη και έκδοση Εγχειριδίου για την ανάπτυξη Βιομηχανίας/Βιοτεχνίας Ποτών και Τροφίμων στην Ανατολική Κρήτη,
   • Μελέτη Χωροθέτησης Λατομικών Περιοχών στο Ν. Ηρακλείου.

    E. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ E. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
     

    Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ανέπτυξε σειρά δράσεων που αναδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του όπως οι εκδηλώσεις για τα παιδιά των μελών μας, η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, οι εκδηλώσεις ενημέρωσης νέων συναδέλφων, η δημιουργία τράπεζας αίματος, η τακτική αιμοδοσία.

    Παράλληλα αναπτύχθηκε σειρά δράσεων όπως η επίσκεψη εκπροσώπων μας στο Ευρωκοινοβούλιο, η διοργάνωση εκδρομής στη Βαρκελώνη, η ενημέρωση μαθητών για το επάγγελμα του Μηχανικού και η εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις τοπικών φορέων.

    Το ΤΕΕ/ΤΑΚ παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τα δρώμενα, τοπικά αλλά και ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε ψήφισμα της Δ.Ε. για τη Γάζα, εκφράστηκε συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης και διατυπώθηκε άποψη για την ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Λασίθι προς το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου.


    ΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
     
    • Ιστοχώρος ΤΕΕ/ΤΑΚ (www.teetak.gr). Ανασχεδιάσθηκε πλήρως με σύγχρονη μορφή, πιο φιλική και διαδραστική
    • Ηλεκτρονική Ενημέρωση. Καθημερινά αποστέλλεται στα μέλη του τμήματος ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας, με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
    • Βιβλιοθήκη ΤΕΕ/ΤΑΚ. Εκτός από την ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταλόγου βιβλίων, μελετών και περιοδικών, ενισχύθηκε η συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς και Υπηρεσίες, με σκοπό τον εμπλουτισμό της συλλογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
    • Εκδοτικό Έργο. Εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν στα μέλη 18 τεύχη του περιοδικού ΤΑΥ καθώς και τα πρακτικά του Συνεδρίου για το ΕΣΠΑ 2007-13. Παράλληλα εκδόθηκαν το βιβλίο «Το Κτίριο Γερωνυμάκη-Στεργιάδη στη συνοικία Σουλτάν Ιμπραήμ» και η ποιητική Συλλογή «Καθώς κυλά το ρόδινο ποτάμι»
    • Στελέχωση με προσωπικό. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετάταξης τριών νέων υπαλλήλων για την κάλυψη κενών θέσεων, ώστε το τμήμα να εξακολουθεί να λειτουργεί εύρυθμα και να παρέχει με ευχέρεια τις υπηρεσίες του προς τα μέλη του και τους πολίτες.


      © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος