ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αρμόδια Υπηρεσία:

Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας

Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών

Τηλ: 210 3291273, 274, 308
Fax: 2103291658
e-mail:
grme@central.tee.gr


Κατά  την  περίοδο της τριετίας ολοκληρώθηκε η ανάρτηση  στο portal  του  ΤΕΕ,  ειδικών ιστοσελίδων όπου φιλοξενείται υλικό σχετικά με τη δομή και τη  δραστηριότητα (Μέλη, Θέσεις, Εκδηλώσεις, Μελέτες) των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας, των Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών, καθώς και των Μόνιμων  Επιτροπών του ΤΕΕ.

Βλ. Επιτροπές ΤΕΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΕ Ειδικότητας)

1.            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2.            ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4.            ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5.            ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6.            ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7.            ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8.            ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9.            ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι  παραπάνω εκλεγμένες ΕΕ Ειδικότητας κατά τη διάρκεια της τριετίας παρακολούθησαν, παρέλαβαν και προώθησαν στη Δ.Ε. το έργο των ΕΕ Επιτροπών της αρμοδιότητάς τους.

Σημειώνεται ότι οι Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές συνέχισαν να λειτουργούν με τη σύνθεση που είχε αποφασιστεί από τις 15.3.2005, πλην των ΕΕ Επιτροπών ειδικότητας Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, οι οποίες ανασυγκροτήθηκαν κατά την συνεδρίαση της 29.7.2008 της Δ.Ε. του ΤΕΕ. Οι ΕΕ Επιτροπές έχουν επίσης το δικό τους χώρο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.


ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι Μ.Ε. του ΤΕΕ από το  Σεπτέμβριο του 2006 έως και το 2008 λειτούργησαν με την προηγούμενη σύνθεσή τους, σύμφωνα με την από 15.03.2005 απόφαση συγκρότησής τους:

1.            Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων

2.            Μελετητών Δημοσίων Έργων

3.            Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων

4.            Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μηχανικών

5.            Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών

6.            Ενέργειας

7.            Βιομηχανίας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητας

8.            Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας

9.            Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

10.         Παιδείας

11.         Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

12.         ΓΟΚ και Πολεοδομικών Εφαρμογών

13.         Οικοδομικής Δραστηριότητας

14.         Ασφάλειας και Υγιεινής στους Εργασιακούς χώρους

15.         Ασφαλιστικών Θεμάτων

16.         Υλικών

17.         Τυποποίησης Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας

18.         Ευρωπαϊκών, Διμερών και Διεθνών Σχέσεων

19.         Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

20.         Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

21.         Μεταφορών

22.         Νέων Μηχανικών

23.         Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

24.         Τουριστικής Ανάπτυξης

25.         Απασχόλησης

26.         Αεροναυπηγών

27.         Επαγγελματικών Θεμάτων Νέων Ειδικοτήτων

28.         Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας

29.         Δημόσιας Διοίκησης και Παρακολούθησης Νομοθετικού Έργου


Τον Ιανουάριο του 2008 απευθύνθηκε ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή στο έργο του ΤΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, στην οποία ανταποκρίθηκαν 900 συνάδελφοι μηχανικοί.

Οι Μ.Ε.  ανασυγκροτήθηκαν, κατά τις συνεδριάσεις της 11.11.2008, 02.12.2008, 16.12.2008 και  24.03.2009  της Δ.Ε., με την προσθήκη τριών νέων στους τομείς των εκπροσωπήσεων, των πραγματογνωμοσυνών και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Μ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μ.Ε. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ

Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΟΚ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μ.Ε. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

Μ.Ε. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών παρακολούθησε και προώθησε, μέσω της  Υπηρεσίας και των Συνδέσμων της Δ.Ε., το έργο όλων των Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.   προς  τη  Διοικούσα  Επιτροπή.

Οι δραστηριότητες που εισηγήθηκαν και ανέπτυξαν οι Επιστημονικές και οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ στο διάστημα της τριετίας, έχουν αποτυπωθεί με τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων (παρεμβάσεις, εκδηλώσεις) στους επιμέρους θεματικούς τομείς της δραστηριότητας του ΤΕΕ.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το διάστημα 2007-2009 η Δ.Ε. του ΤΕΕ συγκρότησε Ομάδες Εργασίας για εξειδικευμένα θέματα, κυρίως στην κατεύθυνση υποστήριξης των παρεμβάσεών του ως Τεχνικού Συμβούλου της πολιτείας (ομάδα δράσης για το ΕΣΠΑ, ομάδα στήριξης για οικονομικά θέματα, ενεργειακή απόδοση κτιρίων και ενεργειακοί επιθεωρητές, πιστοποίηση επαγγελμάτων, οδική ασφάλεια, ΕΠΑΝΤΥΚ, παρακολούθηση αυθαίρετης δόμησης) και στην κατεύθυνση υποστήριξης των μηχανικών στην άσκηση του επαγγέλματός τους (θέματα αμοιβών, φορολογικά θέματα, ασφαλιστικά θέματα, κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών, πρόγραμμα επιμόρφωσης e-μηχανικοί).

Έγινε προσπάθεια χρηματοδότησης των σχετικών δραστηριοτήτων όταν αυτό ήταν εφικτό, όπως στην περίπτωση του ΕΠΑΝΤΥΚ (βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α,  ΚΕΔΚΕ και ΤΕΕ) ή στην περίπτωση της παρακολούθησης της αυθαίρετης δόμησης με χρήση δορυφορικών εικόνων και αυτοματοποιημένων μεθόδων (βάσει προγραμματικής σύμβασης με την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) ή συγχρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το έργο e-μηχανικοί και οι δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα μέλη του ΤΕΕ.

Το έργο των Ομάδων Εργασίας επίσης παρουσιάζεται στους επιμέρους θεματικούς τομείς της δραστηριότητας του ΤΕΕ, όπου επισυνάπτεται και σε ψηφιακή μορφή το διαθέσιμο υλικό.


[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος