ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF) 

Έδρα: Αγρίνιο
Νομοί Αρμοδιότητας: Αιτωλοακαρνανίας.
Διεύθυνση: Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο
Τηλέφωνα: (26410) 55755, 56789
Fax: (26410) 31506
URL: http://www.teeait.tee.gr
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 

Με δεκάδες παρεμβάσεις, προτάσεις, μελέτες και έρευνες και εκδηλώσεις εμπλουτίστηκε η δράση του τμήματος νομού Αιτωλοακαρνανίας την τριετία που πέρασε.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 
 • Έγγραφο προς N.A. Αιτωλ/νίας με το οποίο τονίζεται η αντίθεση του ΤΕΕ με την απευθείας ανάθεση κάθε είδους μελέτης ή υπηρεσίας και επιμένει στην εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών του Ν.3316/2005 περί μελετών.
 • Παρεμβάσεις στον Δήμαρχο Αγρινίου για αποφυγή δημοπράτησης έργων με το σύστημα «Μελέτη - Κατασκευή» εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τμήματος για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νομό
 • Ψήφισμα για τον αποκλεισμό της Αιτ/νίας από τους πόλους ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Παρέμβαση  προς τον Υπουργό Πολιτισμού με θέμα την διαφωνία μας για την πρόταση της ΛΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, για επέκταση των ορίων του αρχαιολογικού χώρου  Παλαιάς και Νέας Πλευρώνας  στη θέση Μεσόκαμπος του Δήμου Μεσολογγίου.
 • Αποστολή στους Δημάρχους του Νομού, συλλογής που παρουσιάζει την δραστηριότητα του ΤΕΕ όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τμήματος  για το ασφαλιστικό.
 • Επιστολή στους εκπροσώπους του Τμήματος για αποχή από τις συνεδριάσεις των επιτροπών ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό.
 • Παρεμβάσεις προς την Ν.Α. Αιτωλ/νίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία αντιμετωπίζει τα θέματα της εκπροσώπησης του ΤΕΕ στις διάφορες επιτροπές διαγωνισμών έργων, μελετών και προμηθειών
 • Συνυπογραφή με τους προέδρους ΠΤ/ΤΕΕ επιστολής προς τον Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας που αφορά την αναδρομική ισχύ του προγράμματος επιχορήγησης «Νέων ελεύθερων επαγγελματιών - Νέων επιστημόνων έτους 2009» για τους νέους συναδέλφους με έναρξη το 2008. 
 • Συνυπογραφή με τους προέδρους ΠΤ/ΤΕΕ επιστολής προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ «Όρια προϋπολογισμών έργων τα οποία πρέπει να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.»
 • Παρέμβαση στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την αναγκαιότητα κατασκευής κόμβου και κάθετης σύνδεσης σύγχρονων προδιαγραφών που θα ενώνει την Ιόνια Οδό με το Αγρίνιο.
 • Παρεμβάσεις προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την  επαναλειτουργία γραφείου ΤΑΣ στο Νομό.
 • Συνάντηση του Προέδρου και μελών της Δ.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Σ.Ταλιαδούρο με θέμα τις πρωτοβουλίες του Τ.Ε.Ε. για την κατασκευή του Πανεπιστημιακού Campus στο Αγρίνιο καθώς και θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου και κατάθεση υπομνήματος.
 • Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας «Αναγνώριση των Διπλωμάτων 5-ετούς φοίτησης Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοδυνάμων με την στάθμη Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης».
 • Επιστολή προς την ΔΤΥ ΝΑ Αιτωλ/νίας, την ΤΥΔΚ και τους Δήμους του Νομού για αμοιβή των μελών επιτροπών διαγωνισμών άρθρ. 21 Ν. 3316/2005.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 
 •  Παρατηρήσεις - προτάσεις επί του Γενικού Χωροταξικού σχεδίου και του Ειδικού Χωροταξικού Τουρισμού,  με αναφορά στο Νομό
 • Παρατηρήσεις - προτάσεις επί της Α΄ και Β΄ φάσης της μελέτης του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας & Περιβάλλοντος συγκροτήματος Πάτρας.  
 • Πρόταση για Προτεινόμενη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό και στοιχειοθέτηση.
 • Εισήγηση για περιβαλλοντικά θέματα τοπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να αναδειχθούν στο πλαίσιο της HELECO.
 • Εισήγηση «Περιβαλλοντικά προβλήματα Ν. Αιτ/νίας»
 • Εισήγηση «Σημαντικά Έργα Ν. Αιτ/νίας»
 • Εισήγηση για το έργο της εκτροπής του Αχελώου, στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων της HELECO.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

Σεμινάριο: «Νέος σύστημα αμοιβών ιδιωτικών έργων», 15/2/2007

 • Ημερίδα: «Σχεδιασμός και Κατασκευή», 24/11/2007
 • Διοργάνωση Παντεχνικής Συγκέντρωσης για  το ασφαλιστικό, 19/12/2007
 • Ημερίδα: ΕΠΑΝΤΥΚ «θωράκιση» έναντι του σεισμού των υφιστάμενων κτιρίων (αναφορά στην Αιτ/νία), 28/3/2008.

 

 

 • Ημερίδα: «Καταγραφή και κωδικοποίηση κτιρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μνημείων και ιστορικών τόπων των πόλεων Μεσολογγίου & Αιτωλικού», 31/5/ 2008.
 • Ημερίδα παρουσίασης «Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων-Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης Νομού Αιτωλοακαρνανίας Δ΄ Προγραμματική Περίοδος 2007-2013», 7/6/2008.
 • Σεμινάριο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας - Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας στην Κοινοτική Οδηγία», 30/4/2009.

   

 


  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
   
  • στο διήμερο του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το ΕΣΠΑ 2007-2013, 22-23/3/2007.
  • σε ημερίδα του Δήμου Παλαίρου με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το έργο ΧΥΤΑ Παλαίρου και κατάθεση ψηφίσματος, 12/5/2007.
  • στο συνέδριο του Τ.Ε.Ε. «Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4η προγραμματική περίοδο (2007-2013) και ο ρόλος των Μηχανικών», 27-28-29/6/2007.
  • σε συνάντηση εργασίας της ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλοακαρνανίας εν όψει της οριστικοποίησης του σ/ν για τις διαδικασίες διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ  2007-2013, 11/7/2007.
  • στην Παντεχνική συγκέντρωση έξω από την Βουλή, εν όψει της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή, κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το ασφαλιστικό, 15/2/2008.
  • στην ημερίδα του Υπ. Ανάπτυξης «Διαβούλευση επί των προσχεδίων διαχείρισης των υδάτινων πόρων», 16/10/2008.
  • στο συνέδριο - έκθεση «Οι νέοι δρόμοι ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας» και εισήγηση με θέμα «ΕΣΠΑ 2007-2013: Μια ευκαιρία που αφορά όλους μας. Περιφερειακά προγράμματα και τοπικές δράσεις», 8-9/11/2008.
  • στην εκδήλωση του Τ.Ε.Ε. Ηπείρου «Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στον ενεργειακό σχεδιασμό της Χώρας», 20-21/3/2009.
  • στο 9ο Συνέδριο του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, που διοργανώθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας, 27-28-29/4/2009.
  • στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» Πάτρα 13-15/11/2009.
  • στο Αναπτυξιακό Πολυσυνέδριο «Δρόμοι Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας», 12-13/12/2009.

  ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   

  Συστήθηκαν 17 Ο.Ε. το αντικείμενο των οποίων φαίνεται στον αναλυτικό απολογισμό δραστηριοτήτων του Τμήματος.


  ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
   
  • Απογραφή υφιστάμενων κτιρίων και εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας και επικινδυνότητας των κτιρίων Αγρινίου, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου, 08/2007.
  • Στρατηγικό σχέδιο παρεμβάσεων-προτεραιοτήτων ανάπτυξης Νομού, 12/2007.

   

   

  • Γνωμοδοτήσεις επί πολεοδομικών θεμάτων της Ο.Ε. «Καταγραφή και Μελέτη των Προβλημάτων των Πολεοδομικών Γραφείων του Νομού»
  • «Σύνταξη προτάσεων για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Πάτρας και το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο, 06/2008.
  • «Πηγές ενέργειας Νομού Αιτ/νίας: Δυνατότητες - Προοπτικές», 05/2009
  • «Προτεινόμενη χάραξη για σύνδεση του Αγρινίου με τον Δυτικό ’ξονα και στοιχειοθέτηση», 04/2009.

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ
   

  Το Τμήμα συμμετέχει με εκπροσώπους του σε συμβούλια και επιτροπές διαφόρων φορέων του Νομού και σε Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση Έργων και Μελετών, μικρού, μεσαίου και μεγάλου οικονομικού αντικειμένου καθώς και συμβούλια και επιτροπές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


  ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
   
  • Κοινή σύσκεψη Δ.Ε. των Τμημάτων Αιτωλ/νίας και Ηπείρου στο Αγρίνιο, με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων για την άμεση έναρξη της κατασκευής του έργου της Ιονίας οδού, ανταλλαγή απόψεων για τα παράπλευρα έργα, καθώς και θέματα που απασχολούν τα δύο τμήματα
  • Σύσκεψη προέδρων και μελών Δ.Ε. των Τμ. Αιτ/νίας και Ηπείρου με τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο, τον ΓΓ Δημοσίων Έργων κ. Κατσιγιάννη και υπηρεσιακών παραγόντων, για ζητήματα που αφορούν  στο έργο της Ιόνιας οδού και τα συμπληρωματικά έργα.
  • Συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις των Δ.Ε. των ΠΤ/ΤΕΕ και τις συσκέψεις των Προέδρων των ΠΤ/ΤΕΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
  • Κοινή σύσκεψη των Δ.Ε. Αιτ/νίας και Ηπείρου του ΤΕΕ και Νομαρχών, Δημάρχων των περιοχών απ' όπου διέρχεται η Ιόνια οδός, υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΥΔΕ - Οδικοί ’ξονες Παραχώρησης, και εκπροσώπου της «Νέα Οδός Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης», για θέματα απαλλοτριώσεων, εγκρίσεων περιβαλλοντικών και άλλων αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   
  • Συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή Φορέων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας κατά της Εκτροπής του Αχελώου.
  • Κλείσιμο των γραφείων του Τμήματος στις 18.11.2008 ως συμπαράσταση  στον δίκαιο αγώνα των αγροτών για την διεκδίκηση της επιδότησης του καπνού. Συμμετοχή κλιμακίου Δ.Ε. και Αντιπροσωπείας στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε την ίδια ημέρα στην γέφυρα του Αχελώου.
  • Συμμετοχή στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για αγορά φαρμάκων τα οποία στάλθηκαν στην λωρίδα της Γάζας.
  • Συμμετοχή σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς του Νομού με θέμα την χρήση του λιμανιού του Πλατυγιαλιού στον Αστακό ως βάση διακίνησης όπλων και πυρομαχικών των ΗΠΑ προς τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα προς το Ισραήλ.
  • Ψήφισμα Δ.Ε. για καταδίκη των φονικών επιθέσεων του Ισραήλ κατά του λαού της Παλαιστίνης και έκφρασης αντίθεσης στη χρήση του λιμανιού του Πλατυγιαλιού  για πολεμικούς σκοπούς παρά μόνο για εμπορικούς.
  • Συμμετοχή Προέδρου σε συνεδρίαση του Νομ. Συμβουλίου με θέμα τα επακόλουθα της σεισμικής δραστηριότητας στο Νομό, από τον σεισμό του Απριλίου 2007.
  • Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Αγρινίου με θέμα τις εξελίξεις σχετικά με το Πανεπιστήμιο Αγρινίου.
  • Συμμετοχή στην Κ/Ξ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  στην οποία μετέχουν το Περιφ. Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε., η Ν.Α. και ο Δήμος Αντιρρίου με αντικείμενο την παραχώρηση και άμεση αξιοποίηση του ακινήτου των πρώην εργοταξιακών  χώρων του έργου Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου
  • Συναντήσεις Προέδρου και μελών της Δ.Ε. με Μηχανικούς της Ναυπάκτου καθώς και δύο συνεδριάσεις της Δ.Ε. στη Ναύπακτο με θέματα το οικιστικό πρόβλημα Ναυπάκτου και τα προβλήματα από την κατάργηση του Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Ναυπάκτου και της μη λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου της Ν.Α. Αιτ/νίας στη Ναύπακτο.
  • Για τα ίδια θέματα, συμμετοχή του Προέδρου σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ναυπάκτου, τον Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Μπαλτά και Μηχανικούς της Ναυπάκτου, σε σύσκεψη με τον Νομάρχη, καθώς και στη σχετική συνεδρίαση του Νομ. Συμβουλίου
  • Συμμετοχή σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Αγρινίου και της Ν.Α. Αιτ/νίας με θέμα τις εξελίξεις στην επιχείρηση Κεραμοποιϊας «Γ. Κατσίκης Α.Ε.»
  • Συμμετοχή Προέδρου σε συνεδρίαση του Νομ. Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση - Ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και λήψης απόφασης για τον Δυτικό Άξονα, τμήμα Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο, χάραξη περιοχής «Κλόκοβας».


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   

  Συμμετοχή του Τμήματος:

  • στο ΕΠΑΝΤΥΚ
  • στο πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των υδατικών πόρων «WAREMA» του ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
  • στις διαδικασίες για την κατάρτιση του Σχεδίου Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών του Νομού στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιείας 2007-2013 και  συμμετοχή στην Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας
  • στις διαδικασίες για την κατάρτιση  του τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013».
  • στις διαδικασίες για την κατάρτιση του τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. στο πλαίσιο του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013», καθώς και στην Επιτροπή Διαχείρισης


  ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
   

  Από 20/2/2007 χορηγήθηκαν κωδικοί πληρωμής για περιπτώσεις κτιριακών έργων  που υπόκεινται στις μεταβατικές ρυθμίσεις και για περιπτώσεις έργων που δεν περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών.

  Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με 300 νέους τίτλους βιβλίων.


    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος