ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
ΠΛΗΡHΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνδεση με το ΤΕΕ-ΤΚΜ)

Έδρα: Θεσσαλονίκη
Νομοί Αρμοδιότητας: Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής.

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 49, 54643 Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία με ΤΕΕ/ΤΚΜ
Email: tee_thess@tee.gr
URL: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 

1. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τους Μηχανικούς

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι το μεγαλύτερο περιφερειακό τμήμα με 18000 μέλη, όλων των ειδικοτήτων που ασκούν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του τεχνικού κόσμου και  συμμετέχουν σε εταιρικά σχήματα όλων των μεγεθών.

Αυτό το δεδομένο συνεπάγεται τη συσσώρευση σημαντικής εμπειρίας με αποτέλεσμα τη σταθερή και συνεπή διαχρονικά  παρουσία του Τμήματος στα ζητήματα των μηχανικών, με αναλύσεις σε θεσμικά ζητήματα, τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος και του ρόλου των μηχανικών, φροντίδα για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών νομοτεχνικής στήριξης και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης προς τα μέλη του.   

Σε αυτή τη θητεία, τα θέματα των μηχανικών, τέθηκαν εξαρχής από τη ΔΕ, ως στόχος και βασικός πυρήνας της δραστηριότητας του Τμήματος.

 

1.1.Θεσμικά ζητήματα

 

 • ¶σκηση Επαγγέλματος, ένταξη στο επάγγελμα, πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Ο προηγούμενος απολογισμός του Τμήματος, το 2006, έγραφε επί λέξει: «Βασικό θέμα της θητείας ήταν η ανάγκη να ανοίξει, με  πρωτοβουλία και καθοδήγηση του ΤΕΕ ο διάλογος για συνολική αναδιοργάνωση του τεχνικού κόσμου, το επαγγελματικό αντικείμενο, την πιστοποίηση  των προσόντων των διάφορων βαθμίδων των τεχνικών  και κατά συνέπεια την διαβάθμιση της συνεισφοράς τους στην αναπτυξιακή κλίμακα».

Η ΔΕ, συνεχίζοντας το έργο και τη δράση του Τμήματος σε ένα θέμα καταλυτικής σημασίας για την προοπτική τόσο του κλάδου όσο και του ΤΕΕ,  προσπάθησε να προωθήσει την  πρόταση που είχε μελετηθεί κατά την προηγούμενη θητεία, παρουσιάζοντας την στα Περιφερειακά Τμήματα, με επισκέψεις ειδικού κλιμακίου μελών της ΔΕ και της ΜΕ.

Στη συνέχεια, το ΤΕΕ συγκρότησε αντίστοιχη ΟΕ, η  Αντιπροσωπεία (κεντρική) προσπάθησε ανεπιτυχώς να συζητήσει το θέμα,  ενώ - με την αλλαγή και της πολιτικής ηγεσίας - υπάρχουν εξελίξεις, ενώ η κοινωνία αδιαφορεί ή είναι αρνητική και η αγορά επιβάλλει ακάθεκτη τους δικούς της όρους. 

 

 • ¶σκηση Πειθαρχικού ελέγχου.

Το ΤΚΜ μελέτησε το θέμα σε όλο του το εύρος - θεσμικό πλαίσιο, νομικό καθεστώς, διαδικασίες, κώδικα δεοντολογίας - και κατέθεσε πρόταση από το 2006, την οποία συνέχισε να προωθεί  στην τρέχουσα θητεία. Πριν λίγους μήνες το ΤΕΕ συγκρότησε νέα ΟΕ για να (ξανα)μελετήσει ένα μέρος του αντικειμένου της ΟΕ του ΤΚΜ.

Το πρόβλημα και στις δύο περιπτώσεις δεν εντοπίζεται στην εκ νέου μελέτη των θεμάτων αλλά στην απώλεια χρόνου και δυνάμεων και στην έλλειψη συνεργασίας  που οδηγούν στην αδυναμία αντιμετώπισης ζητημάτων πρώτης προτεραιότητας.  ¶λλωστε το Τμήμα κοινοποίησε τις προτάσεις του και για τα δύο θέματα, ως βάσεις διαλόγου, ώστε να προχωρήσει η ωρίμανσή τους στο χώρο και στα όργανα των μηχανικών, να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και να εξασφαλιστεί η συναίνεση.

Τέλος, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, οι διαρκείς απόπειρες ουσιαστικής αναμόρφωσής του - στις οποίες πάντως αδιαλείπτως συμμετείχε το Τμήμα - και οι ισάριθμες αποτυχίες, προσδίδουν στο θέμα ανεκδοτολογικό χαρακτήρα.   1.2. Επαγγελματικά ζητήματα

    

   • ΤΣΜΕΔΕ

   Το Τμήμα ανέλαβε μία σειρά πρωτοβουλιών όπως:

   -      Ενημέρωση του πολιτικού κόσμου της Περιφέρειας, με διαδοχικές συναντήσεις με τους βουλευτές κάθε κόμματος.

   -      Ευαισθητοποίηση των πολιτών με Συνεντεύξεις Τύπου, Δελτία Τύπου και διαρκείς παρεμβάσεις  στα ΜΜΕ.

   -      Συνεργασία με τους Συλλόγους και προσπάθεια κινητοποίησής τους

   -      Συνεργασία με άλλους θιγόμενους κλάδους.

   -      Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

    Σχετικά με τις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό των μηχανικών, μετά την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση του Δεκεμβρίου του 2007 με τους 500 συναδέλφους, στις επόμενες ο αριθμός έφθινε, ενώ οι Σύλλογοι δεν κατέβαλαν την απαιτούμενη προσπάθεια ενεργοποίησης για συμμετοχή και πρωτοβουλίες.

    Με βάση και αυτό το γεγονός τίθεται ένα ευρύτερο ζήτημα: Η διάθεση των μηχανικών να προσεγγίσουν το ΤΕΕ - ένα πρόβλημα που αφορά βέβαια όλους τους μαζικούς χώρους -  αλλά και η δυνατότητα του ΤΕΕ, αν όχι να συσπειρώσει τουλάχιστον να επηρεάσει - και σε ποιο βαθμό τα μέλη του.

    Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επίσης, ανέλαβε την πρωτοβουλία να μελετήσει, να συνεργαστεί με Υπουργεία και φορείς και να διατυπώσει για πρώτη φορά ολοκληρωμένες προτάσεις για τα εξής ζητήματα:

    • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
    • Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων
    • Νομοθεσία ανάθεσης μελετών με το νόμο 3316/2005
    • Νομοθεσία ανάθεσης έργων με το Ν. 3263/2004
    • ΕΠΑΕ: προτάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας και της αποδοτικότητάς τους

    Τα ζητήματα αυτά,  αφενός διαμορφώνουν καθοριστικά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών, αφετέρου επηρεάζουν ουσιαστικά την αναπτυξιακή διαδικασία, την ποιότητα των έργων, δημόσιων και ιδιωτικών, του περιβάλλοντος, την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια της καθημερινότητας των πολιτών. Με τη μελέτη τους,  το Τμήμα ήταν έτοιμο να τροφοδοτήσει με θέσεις το ΤΕΕ αλλά και να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις που οργάνωσε η νέα Κυβέρνηση.

    Τα πλήρη κείμενα των θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, των  ΟΕ και τα πρακτικά των εκδηλώσεων του, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.tkm.tee.gr.

    Τέλος, μείζον ζήτημα με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς είναι το θέμα της παιδείας και ιδιαίτερα της τεχνικής, για την οποία το Τμήμα έχει εκφράσει προτάσεις και έχει αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες.

     

    1.3. Εξυπηρέτηση μελών

    •  Έκδοση Κωδικών πληρωμής αμοιβών.

    Οργανώθηκε ορθολογικά ο μηχανισμός ελέγχου - επανελέγχου και έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής για αμοιβές μελετών και επιβλέψεων που υπάγονταν στις μεταβατικές διατάξεις (από 26/2/07 έως και 30/6/08). Διατέθηκε χρόνος και χρήμα και απασχολήθηκε  το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος, εντός και εκτός ωραρίου,  ώστε να ελαχιστοποιηθεί η  αναμονή και τα παράπονα των συναδέλφων. Με αυτό τον τρόπο μπόρεσε να υλοποιηθεί η διεκπεραίωση  45.000 αιτήσεων.

     

    • Σεμινάρια μικρής διάρκειας.

    Διοργανώθηκαν σε όλη την Περιφέρεια 32 σεμινάρια διάρκειας 25 ωρών το καθένα, στα οποία συμμετείχαν 1960 μηχανικοί και τα παρακολούθησαν ανελλιπώς παίρνοντας το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης 1600 μηχανικοί.

     

    • Παροχή επαγγελματικών πληροφοριών και τεχνικής υποστήριξης.

    Συνεχίστηκε η  καθημερινή παροχή πληροφοριών με βάση το πλήρες, οργανωμένο και διαρκώς επικαιροποιούμενο αρχείο και την εμπειρία των στελεχών του Τμήματος Επαγγελματικών σε όλο το φάσμα της επαγγελματικής δραστηριότητας, με εξυπηρέτηση καθημερινά 40 - 50 ατόμων.

    Ειδικότερα για φορολογικά θέματα:

    -      Διοργανώθηκαν 3 φορολογικά σεμινάρια, ένα κάθε χρόνο.

    -      Ειδικός φοροτεχνικός, συνεργάτης του Τμήματος παρέχει κάθε χρόνο συμβουλές, μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

    -      Οργανώθηκε ημερίδα και σεμινάριο για τη φορολογία ακινήτων

    -      Εκδόθηκε φορολογικός οδηγός.

    Επίσης συγκροτήθηκαν ΟΕ για τη μελέτη των θεμάτων: «Το επάγγελμα του Μηχανικού στην ΕΕ, «Η ευθύνη του μηχανικού στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων.

    • Γραφείο ΓΟΚ

    Το Γραφείο ΓΟΚ συνέχισε τη λειτουργία του με την παροχή πληροφοριών  σε νέους αλλά και παλαιότερους μηχανικούς και σε πολίτες  για θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας. Το Γραφείο ΓΟΚ λειτουργεί καθημερινά πλην Πέμπτης και εξυπηρετεί 20 - 30  άτομα  την ημέρα, τηλεφωνικά  ή στα γραφεία του Τμήματος, παρέχοντας και το σχετικό υλικό.

    • Υποδοχή και ενημέρωση  Νέων Μηχανικών.

    Συνεχίστηκε η φιλική υποδοχή των αποφοίτων των Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών, πριν την εξέτασή τους, με συζήτηση ερωτημάτων και αποριών τους ώστε να εξοικειωθούν και να προσεγγίσουν στη συνέχεια  το ΤΕΕ. Ακόμα:

    -      Μετά από κάθε εξεταστική διοργανώθηκαν εβδομαδιαία σεμινάρια. Τον τελευταίο χρόνο τα εβδομαδιαία αυτά σεμινάρια, επαγγελματικής κατάρτισης πρώτου επιπέδου, προτάσσονται της εξέτασης για Α.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας επιμορφώθηκαν 1100 νέοι μηχανικοί.

    -      Συντάχθηκε Οδηγός για το ξεκίνημα του ελεύθερου επαγγελματία ο οποίος προσφέρεται στους νέους μηχανικούς την ημέρα της εξέτασης.


      2. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Ανάπτυξη 2. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Ανάπτυξη
       

      Η  Κεντρική Μακεδονία είναι μία μεγάλη περιφέρεια, ταυτόχρονα κεντρική και παραμεθόρια, που φιλοξενεί όλες τις οικονομικές δραστηριότητες με σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης και ανάπτυξης. Η περιφέρεια περιλαμβάνει ένα από τα δύο προβλεπόμενα Μητροπολιτικά Κέντρα, το οποίο μπορεί να διευρύνει αυτό το ρόλο και στην εκτός συνόρων γύρω περιοχή, καθώς και  το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας.

      Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ασκώντας το ρόλο του σε αυτή την απαιτητική περιφέρεια έχει να αντιμετωπίσει όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα, τόσο της Περιφέρειας όσο και της χώρας ως συνόλου και χάρις στη συμμετοχή και την εμπειρία των μελών του και στο στελεχιακό δυναμικό, του έχει τη δυνατότητα να το κάνει.

      Οι σημαντικότερες και εφ΄όλης της ύλης θέσεις του Τμήματος περιλαμβάνονται στα τρία υπομνήματα προς τον Πρωθυπουργό, που υποβάλλονται κάθε χρόνο με αφορμή την ανακοίνωση της αναπτυξιακής πολιτικής, στα εγκαίνια της ΔΕΘ και αφορούν:

      -         Το σχεδιασμό και την άσκηση γενικής αναπτυξιακής πολιτικής

      -         Την ισόρροπη ανάπτυξη Κέντρου - Περιφέρειας

      -         Τις δράσεις του ΕΣΠΑ και του Περιφερειακού ΠΕΠ

      -         Την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της με συγκεκριμένα έργα και δράσεις

      -         Την ανάδειξη του Μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης.

      -         Θέματα επικαιρότητας όπως οι πυρκαγιές και η οικονομική κρίση.

      -         Θέματα Παιδείας

      Οι θέσεις αυτές προκύπτουν από την όλη δραστηριότητα του Επιμελητηρίου, όπως αναλύσεις ΜΕ και ΟΕ, εκδηλώσεις, συσκέψεις και συνεργασίες με φορείς, παρεμβάσεις σε αρμόδια όργανα (Υπουργεία, Περιφερειακό Συμβούλιο, φορείς), προτάσεις προς το ΤΕΕ, θέσεις του ΤΕΕ. 

       

      2.1. Θέματα πανελλαδικής εμβέλειας

      • Εθνικό και Ειδικά Χωροταξικά

      Το Τμήμα μελέτησε και κατέθεσε παρατηρήσεις για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και για τα Ειδικά Πλαίσια Τουρισμού και Βιομηχανίας, εφ΄όλης της ύλης και στις εξειδικεύσεις για την Περιφέρεια.

      • ΕΣΠΑ
      • Ήπιες Επεμβάσεις σε Μνημεία

      Διοργανώθηκε, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ, το 3ο Εθνικό Συνέδριο «Ήπιες επεμβάσεις και προστασία ιστορικών κατασκευών "νέες τάσεις σχεδιασμού" με συμμετοχές διεθνούς κύρους και σημαντικά συμπεράσματα για το μνημειακό πλούτο της χώρας.

      Επίσης συγκροτήθηκαν ΟΕ και  διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για ζητήματα όπως:

      • Διατηρητέα κτίρια- παραδοσιακοί οικισμοί & οικιστικά σύνολα- Ιστορικά κέντρα & πόλεις

      • Καθορισμός πλαισίου για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

        

        

      • Ενεργειακή Ταυτότητα κτιρίων - ενεργειακές επιθεωρήσεις
      • Χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή
      • Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας
      • Προδιαγραφές Ψηφιακών Υποδομών
      • Βιομηχανική ιδιοκτησία και παραγωγή καινοτομίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ
      • Τυποποίηση και Ποιότητα
      • Αειφόρος Ανάπτυξη και Βιομηχανία
      • Καύσιμα Μεταφορών

       

      2.2 Κεντρική Μακεδονία

      Η βασική πρόταση του τελευταίου υπομνήματος (2009) προς τον Πρωθυπουργό ήταν: Να αρχίσει από την Κεντρική Μακεδονία, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς,  που θα  αποτελέσουν πιλοτικό σχέδιο για όλη τη χώρα.

      Η πρόταση βασίστηκε σε τεκμηριώσεις του Τμήματος σχετικά με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τον τουρισμό, ακόμα και τον πρωτογενή τομέα και τη σύνδεση όλων αυτών με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

      Ειδικά ζητήματα για τα οποία συγκροτήθηκαν ΟΕ είναι:

      • Γνωμοδοτήσεις επί των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ της ΔΙΠΕΧΩ
      • Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
      • Αξιολόγηση Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων
      • Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης προστατευομένων περιοχών της Περιφέρειας 
      • Βιομηχανικές Επενδύσεις στα Βαλκάνια
      • Η Αμυντική Βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα
      • Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια.
      • Βιομηχανικές περιοχές στην ΚΜ
      • Εθνικό οδικό δίκτυο στην ΠΚΜ


       2.3 Θεσσαλονίκη

       Ο βασικός στόχος όλων των μελετών του Τμήματος σχετικά με τη Θεσσαλονίκη είναι η ανάδειξη του Μητροπολιτικού της ρόλου ως Διαμετακομιστικού Κέντρου,  Κέντρου Επιχειρήσεων Παροχής Προηγμένων Υπηρεσιών,  Έρευνας και Τεχνολογίας,  Εμπορίου και Μεταποίησης, αλλά και ως βιώσιμης πόλης, ελκυστικής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, Κέντρο Πολιτισμού και Αυτόνομο Πόλο Έλξης Τουρισμού.

       Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικές αναλύσεις αφορούν τα εξής:

       • Αναμόρφωση της Κεντρικής Περιοχής
       • Μεταφορά των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ
       • Δημιουργία δικτύου Ελεύθερων χώρων και χώρου πρασίνου
       • Προτάσεις και απόψεις  επί της μελέτης επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Πόλης (μέχρις στιγμής έχει δημοσιοποιηθεί η A' φάση).
       • 30 χρόνια από το σεισμό της Θεσσαλονίκης: 

         

       Επίσης, άλλα ζητήματα για τα οποία συγκροτήθηκαν ΟΕ ή/και οργανώθηκαν εκδηλώσεις:

       •  Έκδοση Οδηγού Αρχιτεκτονικής για τη Θεσσαλονίκη
       • Ο Δημόσιος χώρος της πόλης- Νέες Θεωρήσεις και στρατηγικές
       • Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί: Η ζωή στην πόλη - Παρεμβάσεις στη μικρή κλίμακα
       • Αστικός εξοπλισμός
       • Παραδοσιακός οικισμός ¶νω Πόλης
       • Αιωρούμενα Σωματίδια στο Π.Σ. Θεσσαλονίκης
       • Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης
       • Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης- Προτάσεις για την αντιμετώπισή τους
       • Δημόσιοι χώροι στάθμευσης στο ΠΣΘ
       • Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
       • Επιπτώσεις από διαρροή φυσικού αερίου στο αστικό περιβάλλον.  Προβλήματα - Πρόληψη

         


       3. 	Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Πολιτεία και τους Πολίτες 3. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Πολιτεία και τους Πολίτες
        

       Όλη η παραπάνω δραστηριότητα του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, δεν απευθύνεται σε ένα κλειστό κύκλο «παροικούντων την Ιερουσαλήμ», δεν μένει να σκονίζεται σε ράφια και συρτάρια και δεν αντιμετωπίζεται ως θέσφατο που δεν επιδέχεται αναθεώρηση. Αντίθετα:

       • Προωθείται με έγγραφα αλλά και άλλες πιο δυναμικές πρωτοβουλίες προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
       • Δημοσιοποιείται, τίθεται σε διάλογο, βελτιώνεται  και προωθείται μέσω εκδηλώσεων. Όλες οι εκδηλώσεις του Τμήματος είναι ανοιχτές και οι περισσότερες απευθύνονται  σε ευρύ κοινό. Κατά τη διάρκεια της θητείας διοργανώθηκαν 49 εκδηλώσεις.

       • Ο ίδιος στόχος εξυπηρετείται και μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς, συσκέψεων και συμμετοχών σε εκδηλώσεις τρίτων. Κατά τη διάρκεια της θητείας το Τμήμα συμμετείχε σε 110 συσκέψεις και συνεργασίες, που προκάλεσε το ίδιο ή άλλοι φορείς και σε  86 εκδηλώσεις τρίτων.
       • Κοινοποιείται μέσω των ΜΜΕ στους πολίτες της Περιφέρειας και της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο δόθηκαν 3 Συνεντεύξεις  και εκδόθηκαν 125 Δελτία Τύπου.
       • Παρουσιάζεται μέσω του 15θήμερου περιοδικού ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ που αποστέλλεται στα μέλη του αλλά και σε άλλους 834 αποδέκτες: Βουλευτές, Υπουργεία, Φορείς πανελλαδικούς, της περιφέρειας και άλλων περιφερειών, εταιρείες από όλη την Ελλάδα, ΜΜΕ, πολίτες, μη μηχανικούς που ζητούν να το λαμβάνουν.
       • Αναλύεται πλήρως και παραχωρείται ελεύθερα στην Ιστοσελίδα του ΤΚΜ.
       • Δανείζεται και αποστέλλεται μέσω της Βιβλιοθήκης.
       • Μεταφέρεται μέσω των εκπροσώπων του Τμήματος σε Συμβούλια και Επιτροπές
       • Επικαιροποιείται με νέες μελέτες από θητεία σε θητεία.

       Ακόμα, το Τμήμα:

       • Δημιούργησε Γραφείο Κτηματολογίου για την παροχή πληροφοριών - οδηγιών προς τους πολίτες για τις δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου, στο επίμαχο διάστημα από 20.08.08 έως 31.10.08.
       • Μέσω του Γραφείου ΓΟΚ συνέχισε να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για την περιουσία του σχετικά με ζητήματα δόμησης και χρήσης.
       • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες κατόπιν αιτημάτων πολιτών και φορέων.  Στα έτη 2007- 09 συντάχθηκαν 252 πραγματογνωμοσύνες.

                   © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος