ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

TΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΕ
Δ/νση:
Σόλωνος 53 & Σίνα, 10672 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3671100
Fax: 210 3671101
e-mail:
info@tee.gr

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tpteeH ΤΠ/ΤΕΕ αξιοποιώντας την άδεια χρήσης τηλεπικοινωνιών επικέντρωσε την προσπάθειά της στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με εξειδίκευση σε πακέτα τηλεπικοινωνιών και πληροφόρησης, προσανατολισμένα στην διευκόλυνση των Μελών στην άσκηση του επαγγέλματος.

Σήμερα, έχει αποδειχθεί από τους πιο αξιόπιστους και προσαρμοσμένους φορείς στην παροχή Υπηρεσιών ADSL.

Παράλληλα με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης που συνεχίζει να παρέχει στους συνδρομητές της, βασική δραστηριότητα τα τρία τελευταία χρόνια αποτέλεσε η ανάπτυξη και υποστήριξη δωρεάν ηλεκτρονικών υπηρεσιών για όλα τα μέλη του ΤΕΕ. 


Δωρεάν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για όλα τα Μέλη του ΤΕΕ  Δωρεάν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για όλα τα Μέλη του ΤΕΕ

Ολοκληρώθηκε τον Μάϊο του 2008, το έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τα Μέλη του ΤΕΕ: Πιστοποίηση στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικές, Διοικητικές και Οικονομικές Συναλλαγές - Συνεργατικό Περιβάλλον» που είχε ενταχθεί τον Μάρτιο του 2006, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ. Το έργο υλοποιήθηκε με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των στελεχών του ΤΕΕ και εγκρίθηκε από όλους τους αντίστοιχους ελέγχους. Σταδιακά, εντάχθηκε η λειτουργία του έργου σε νέο εξοπλισμό, με ελάχιστη παύση λειτουργίας εξασφαλίζοντας πολύ υψηλή διαθεσιμότητα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, που ξεκίνησαν από τον Σεπτέμβριο του 2006 και αναπτύχθηκαν σταδιακά μέχρι σήμερα, είναι:

 • Παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής (myname@teemail.gr) σε όλα τα Μέλη του ΤΕΕ

  Έως 31.12.2009, είχαν εγγραφεί 49.000 χρήστες

 • Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και Έκδοση βεβαιώσεων, η οποία έχει επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου στα Μέλη και τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ Έως 31.12.2009:  Είχαν εκδοθεί ηλεκτρονικά 15.330 βεβαιώσεις, ενώ είχαν εισπραχθεί ηλεκτρονικά 5.790 συνδρομές.        
 • Δυνατότητα διαχείρισης στοιχείων του Μητρώου  (δ/νση, τηλ. κλπ) αλλά και καθορισμού της επιθυμητής πολιτικής κάθε μέλους, για την διάθεση των στοιχείων του σε τρίτους (πχ. Ιδιώτες, Δημόσιο, Σύλλογοι).

  Την υπηρεσία έχουν αξιοποιήσει μέχρι σήμερα, περίπου 2.600 Μέλη

 • Διαχείριση της αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου ηλεκτρονικά με σχεδόν μηδενικό διαχειριστικό κόστος. Με την μέθοδο αυτή, εκτός από το όφελος στο περιβάλλον, εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι του ΤΕΕ.

  Στο τέλος του 2009, το Ε.Δ. αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 4.500 Μέλη, αποφέροντας μηνιαία εξοικονόμηση 18.000 ευρώ.   

 • Δυνατότητα απευθείας καταχώρησης αγγελιών για εύρεση εργασίας
 • Ηλεκτρονική υποβολή έργων - Υπολογισμός Αμοιβών Μηχ/κών - Διαχείριση αμοιβών ιδιωτικών έργων: Το σύστημα αποτελεί σήμερα το κύριο εργαλείο για τον υπολογισμό και την είσπραξη αμοιβών των Μηχανικών.

  Έχουν υποβληθεί στο σύστημα αμοιβών, περίπου 575.000 έργα από 20.2.2007 έως 31.12.2009

Βλ. περισσότερα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εντός του 2009, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων και επεκτάσεων του συστήματος αμοιβών που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από 7.3.2010, οι οποίες συνοπτικά είναι:

Επέκταση του συστήματος για υπολογισμό Αμοιβών Τοπογραφικών Εργασιών και για πρόσθετες Η/Μ εργασίες (Υγραέριο, Διάφορες Η/Μ εργασίες)
Αυτόματος έλεγχος υποχρεωτικών προσαυξήσεων
Νέο περιβάλλον εργασίας, για διευκόλυνση της εισαγωγής και της εποπτείας των στοιχείων των υποβαλλόμενων έργων


  Αναβάθμιση και Εξάπλωση του portal  Αναβάθμιση και Εξάπλωση του portal

  Μετά τον επανασχεδιασμό του portal του ΤΕΕ τον Ιανουάριο του 2006, σταθεροποιήθηκε και διευρύνθηκε η ροή πληροφόρησης από τις διαθέσιμες πηγές (Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακά Τμήματα, Σύλλογοι κλπ.), με τη συνεχή υποστήριξη της ΤΠ/ΤΕΕ σε θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας των επιμέρους σελίδων και την εκπαίδευση επιπλέον ατόμων στην εισαγωγή περιεχομένου.

   

  Το portal του ΤΕΕ τον Φεβρουάριο του 2010 αριθμεί πάνω από 80.000 ψηφιακά αντικείμενα και έχει κερδίσει την κοινή αποδοχή, γεγονός που επιβεβαιώνεται με την παρατηρούμενη συνεχή αύξηση της επισκεψιμότητας, με περισσότερες από 15.000 επισκέψεις την ημέρα.

  • Το portal του ΤΕΕ επανασχεδιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2009, με στόχο την συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών των μηχανικών και την ανάγκη για την καλλίτερη προβολή του μεγάλου όγκου πληροφοριών που περιέχει.


  Υποδομές  Υποδομές

  Ακολουθώντας τις ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις, έγιναν οι εξής επεμβάσεις στις υποδομές της ΤΠ/ΤΕΕ:

  -      Αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό των κόμβων σε πολλά Περιφερειακά Τμήματα και στην Αθήνα.

  -      Το δίκτυο οπτικών ινών στην Αθήνα επεκτάθηκε με διπλή διόδευση για καλλίτερη αξιοπιστία.

  -      Συντηρήθηκε και αναβαθμίστηκε το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας με εξελιγμένο σύστημα antispam και antivirus.

  -      Αντικαταστάθηκε εξ' ολοκλήρου  το σύστημα ασφαλείας της ΤΠ/ΤΕΕ με νέο διπλό υψηλής αξιοπιστίας.

  -      Παρακολουθώντας την εξέλιξη της αγοράς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, οι τηλεπικοινωνιακές γραμμές επαναδιπλασιάστηκαν σε εύρος πρόσβασης, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

  -      Εγκαταστάθηκε και αναβαθμίστηκε τον Νοέμβριο του 2009, με την επίβλεψη των στελεχών της ΤΠ/ΤΕΕ, η υποδομή δικτύων στα νέα γραφεία των Κεντρικών Υπηρεσιών.


  Διαχείριση Υπηρεσιών - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Διαχείριση Υπηρεσιών - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

  -      Επεκτάθηκε το νέο Σύστημα Διαχείρισης Συνδρομητικών Υπηρεσιών της ΤΠ/ΤΕΕ, με δυνατότητα αποτύπωσης σε αυτό των διοικητικών πράξεων που εκτελεί το Μητρώο Μελών του ΤΕΕ.

  -      Επεκτάθηκε το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αύξηση του διατιθέμενου χώρου στα 500 ΜΒ και υψηλή αξιοπιστία, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν οι περίπου 60.000 εγγεγραμμένοι χρήστες (χρήστες δωρεάν ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συνδρομητές ΤΠ/ΤΕΕ).


  'Aλλες Δραστηριότητες  'Aλλες Δραστηριότητες

  Υποβοήθηση Εκλογών ΤΕΕ με ηλεκτρονικά μέσα

  Από την ΤΠ/ΤΕΕ υποβλήθηκε  στη Διαχειριστική Αρχή της ΚτΠ και εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2006, πρόταση επιχορήγησης για την υποβοήθηση των Εκλογών του ΤΕΕ με ηλεκτρονικά μέσα - με στόχο την ταχύτητα και εγκυρότητα στην έκδοση των αποτελεσμάτων - και δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου (προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διαχείρισης υποψηφιοτήτων παραγωγής και ελέγχου ψηφοδελτίων, σάρωσης-αναγνώρισης-ελέγχου-καταμέτρησης ψηφοδελτίων και έκδοσης των αποτελεσμάτων).

  Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τα στελέχη της ΤΠ/ΤΕΕ. Η μέθοδος εφαρμόστηκε στο 90% των εκλογικών Τμημάτων και τα πλήρη αποτελέσματα αυτών των Τμημάτων ήταν διαθέσιμα σε 24 ώρες. Τα πλήρη αποτελέσματα διατέθηκαν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ σε 5 εργάσιμες ημέρες αντί μηνών που διαρκούσε στο παρελθόν αυτή η εργασία. Το έργο εγκρίθηκε, ελέγχθηκε και αποπληρώθηκε στο σύνολό του από το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ΚΠΣ.


  Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ: Το ΤΕΕ αξιοποιώντας την υποδομή της Τράπεζας Πληροφοριών (ΤΠ/ΤΕΕ) συμμετέχει στο πρόγραμμα, παρέχοντας σε προνομιακή τιμή πρόσβαση ADSL σε φοιτητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε συνεργασία με το δίκτυο της ΕΔΕΤ

   

   

   

   

  Web Hosting-Διαφήμιση: Στην σελίδα της ΤΠ/ΤΕΕ φιλοξενούνται σήμερα 266 Μηχανικοί και Τεχνικές Εταιρείες ή Εταιρείες τεχνικού ενδιαφέροντος

   

   

  Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΤΠ/ΤΕΕ

  Διαγωνισμοί:


   


  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΠ/ΤΕΕ

  2007

  2008

  2009

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  13.303 7.372

  845

  5.086

  11.573 8.583

  789

  2.201

  9.715 8.370

   609

  736

  34.591

  24.325

  2.243

  8.023

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΕΡΓΑ

  ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

   


  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος