ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αρμόδια Υπηρεσία:
Δ/νση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
Τμήμα Εκδόσεων

Σόλωνος 53 & Σίνα, 3ος όροφος
τηλ.:   210-3671183
fax:    210-3618609
e-mail:ekdoseis@central.tee.gr

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/


Περίοδος 1.9.2006-31.12.2009

Επιστημονικές Εκδόσεις (Σειρές I, II, III, IV, V):

Το διάστημα της τριετίας τέθηκαν σε συζήτηση διάφορα οργανωτικά θέματα, η αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων (επάρκεια ύλης, κανονικότητα στην κυκλοφορία, αναγνωρισιμότητα) καθώς και προτάσεις αναδιάρθρωσης ως προς το περιεχόμενο και ως προς την εμφάνιση των Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ, τόσο σε σειρά συσκέψεων στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη επιτροπών των επιστημονικών εκδόσεων, αλλά και στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, αποφάσισε αφενός την ενοποίηση των σειρών, με διαφοροποίηση των θεμάτων ως προς καθορισμένες θεματικές ενότητες που θα περιέχει κάθε τεύχος και αφετέρου τη διεύρυνση του καταλόγου των κριτών με νέους επιστήμονες. 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Δ.Ε του ΤΕΕ, ετοιμάζεται το 1ο ενιαίο τεύχος (για όλες τις ειδικότητες) του 2010, ενώ βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης  60 εργασίες.

 

Σε συνεργασία με τις Ομάδες Εργασίας σύνταξης, εκδόθηκαν ηλεκτρονικά την περίοδο 6/2006-12/2009 τα παρακάτω τεύχη:

 

ΣΕΙΡΑ Ι

Θέματα Πολιτικού Μηχανικού και Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού

Εκδόθηκαν τα τεύχη των ετών:

2005, 2006, 2007, 2008 (δύο τεύχη ανά έτος)

ΣΕΙΡΑ ΙΙ
Θέματα Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χωροταξίας

Εκδόθηκαν  τα τεύχη των ετών:

2005, 2006, 2007

ΣΕΙΡΑ ΙΙΙ
Θέματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Λόγω ανεπάρκειας εργασιών, δεν εκδόθηκε τεύχος

ΣΕΙΡΑ IV
Θέματα Μηχανολόγου Μηχανικού και Ναυπηγού Μηχανικού

Εκδόθηκε  το τεύχος 2005

ΣΕΙΡΑ V
Θέματα Χημικού Μηχανικού και Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού

Εκδόθηκαν τα τεύχη των ετών 2005, 2006.


Ηλεκτρονική Διμηνιαία Έκδοση

Η Ηλεκτρονική αυτή έκδοση του ΤΕΕ παρουσιάζει επιλεγμένες πρότυπες μελέτες, άρθρα συναδέλφων Μηχανικών, γενικού ενδιαφέροντος ή επαγγελματικών εφαρμογών, παρουσιάσεις εργαστηρίων Α.Ε.Ι., έργα Φορέων, περιλήψεις αξιόλογων Διπλωματικών και Διδακτορικών εργασιών.

Με μικρές διαφημιστικές καταχωρίσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, γίνεται προβολή των συγγραφέων αλλά και ενημερώνονται τα μέλη του ΤΕΕ για κάθε νέο τεύχος και παροτρύνονται για αποστολή εργασιών.

Παρουσιάστηκαν σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, τα τεύχη των ετών:

2007:           6 τεύχη

2008:           6 τεύχη

Το 2009 δεν εκδόθηκε τεύχος. Το 1ο τεύχος του 2010, έχει ήδη παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα των Εκδόσεων.

Εκδόσεις βιβλίων:

Το ΤΕΕ έχει μακρά παράδοση στον τομέα αυτό, με 154 εκδόσεις στο ενεργητικό του. Την τριετία 2007-2009, εκδόθηκαν 21 βιβλία, ενώ ήδη μέχρι σήμερα  εκδόθηκαν ακόμη 3 βιβλία. Μεταξύ αυτών, το 2009, έγινε η έκδοση τευχιδίου με τις εκδόσεις ΤΕΕ 2000-2009 για την καλύτερη προβολή τους στο ευρύ κοινό, ενώ από τις αρχές του 2008 συστηματοποιήθηκε η συνεργασία του ΤΕΕ με τα βιβλιοπωλεία «Παπασωτηρίου» για την καλύτερη προώθηση - πώληση των εκδόσεων του ΤΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλεται  μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου κάθε νέα έκδοση και κατά διαστήματα οι παλιές και νέες εκδόσεις του ΤΕΕ.

Η ύλη όλων των βιβλίων που εκδίδονται από το ΤΕΕ παραδίδονται στα τυπογραφεία έτοιμη (διορθώσεις, επιμέλεια, ηλεκτρονική σελιδοποίηση, επεξεργασία εικόνων, κατασκευή εξωφύλλων), με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της έκδοσης.

Θέμα ΕΔ 2433/26.3.2007: 75 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας του ΤΕΕ

ΕΔ 2465/26.11.2007: Έκδοση του ΤΕΕ «ταξιδεύει» στην Κίνα

Με τα έργα του μελετητή Γρηγόρη Ζώρζου «Περί Τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου», Εκδόσεις ΤΕΕ και «Παγκράτιον» συμμετέχει η Ελλάδα στην προ-ολυμπιακή εκδήλωση «Guangzhou International Documentary Film Festival», που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα 2-8.12.2007


Αναλυτικά, τα βιβλία που εξέδωσε το ΤΕΕ την τριετία 2007-2009 είναι:

1. Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών. Β' Βελτιωμένη Έκδοση (2007) Συλλογικό έργο: Ο.Ε. ΤΕΕ (Χ. Σπανός, Μ. Σπιθάκης, Κ. Τρέζος)
2. Εκπαίδευση, Τεχνολογία και Βιομηχανικές Επιδόσεις
στην Ευρώπη, 1850-1939 (2007) Επιμ.: Robert Fox, Anna Guarnini (Μετάφρ. Ν. Σακελλαρίου, Κ. Τζουανάκος)
3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια. Πρακτικά ημερίδας 15.6.2006 (2007) Συλλογικό έργο: ΤΕΕ, ΕΝΑΕ
4. Υγεία και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον (2007)
Συλλογικό έργο: ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
5. Μετασχηματιστές. Παρακολούθηση - Διαγνωστική Εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης (2007) Βασίλης Σαμοίλης, Μηχ/γος Ηλεκ/γος
6. Ελληνική γλώσσα και ορολογία (2007)
Συλλογικό έργο: Ανακοινώσεις 6ου συνεδρίου
7. Ποδήλατο - Οδηγός σχεδιασμού και αξιολόγησης δικτύων (2007)
Συλλογικό έργο: Θ. Βλαστός, Ν. Μπαρμπόπουλος, Δ. Μηλάκης
8. Τα μουσουλμανικά μνημεία της Ξάνθης (2008)
Χρύσα Μελκίδη, Αρχιτέκτων, δρ Τουρκολόγος
9. Ελληνική Βιομηχανία: Προς την οικονομία της γνώσης (2008)
Συλλογικό έργο: 3ο Βιομηχανικό Συνέδριο ΤΕΕ, 3-5.7.2006 (2 τόμοι)
10. Δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας (2008)
Ευάγγελος Κουλουμπής, Πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ, Πρώην Υπουργός
11. Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΕΤΕΠ (2008)
Συλλογικό έργο: ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών)
12. Τι μένει άραγε από 45 χρόνια μαχόμενης πολεοδομίας; (2008)
Γρηγόρης Διαμαντόπουλος, Αρχ. Πολεοδόμος
13. Θ. Π. Τάσιος: Πρόσφατο δημοσιευμένο έργο 1996-2008 (2009)
14. Η κρίση του καπιταλισμού και το φάντασμα του 1941 (2009)
Π.Δ. Ντούσκος
15. Πρακτικός οδηγός για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και τις δομητικές επισκευές μετά από πυρκαγιά, σε μικρά κτίρια από σκυρόδεμα και από τοιχοποιία (2009) ΤΕΕ - ΕΜΠ
16. 8 δεκαετίες παρουσιάσεις. Τιμητική Εκδήλωση για τον Θ.Π. Τάσιο, 12.6.2009 (2009)
17. Ελληνική γλώσσα και ορολογία (2009)
Συλλογικό έργο: Ανακοινώσεις 7ου συνεδρίου
18. Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης και το έργο του (2009)
Συλλογικό έργο: (2 τόμοι)
19. ...Κατά γελοιογραφική προσέγγιση.. (2009)
Αθανάσιος Ευθυμιάδης, Πολιτικός Μηχανικός
20. Επιλογές (2009)
Αναστασία Διαμ. Διαμαντοπούλου, Δρ. Αρχιτέκτων
21. Τευχίδιο Εκδόσεων ΤΕΕ 2000-2009 (2009)


Έχουν ήδη εκδοθεί εντός του 2010:
22. Η Ελληνική συμβολή στη συντήρηση της Αγια-Σοφιάς
Τώνια Μοροπούλου, καθηγήτρια ΕΜΠ
23. Αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου στην πόλη του Αγρινίου (2010)
Ευθύμιος Ε. Ανδρικόπουλος, Διδάκτωρ ΕΜΠ
24. ΑΝΕΜΟΜΥΛΙΚΑ ΙΙ (νήσων)
Ιωάννης Ν. Κουμανούδης, Δρ Αρχιτέκτων-Υφηγητής ΕΜΠ

Βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης:
25. ΤΗΝΙΑ 2006


Δημόσιες Παρουσιάσεις βιβλίων

Για την ευρύτερη προβολή των εκδόσεων του ΤΕΕ, διοργανώθηκε ακόμη σειρά εκδηλώσεων δημόσιας παρουσίασής τους. Σε κάθε τέτοια παρουσίαση σχεδιάζεται αφίσα και προβάλεται η έκδοση στη βιτρίνα του κεντρικού βιβλιοπωλείου «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΊΟΥ». Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

  Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ΙΤΕCOM: Καινοτόμες Τεχνολογίες και υλικά για τη συντήρηση των μνημείων: Παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση στις 2.3.2007

ΕΔ 2433/26.3.2007: Εις μνήμην Σκουλικίδη

  Εκπαίδευση, Τεχνολογία και Βιομηχανικές επιδόσεις στην Ευρώπη 1850-1939: Παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση, στις 13.3.2007.

Δελτίο Τύπου 8.3.2007

ΕΔ 2433/26.3.2007: Παρουσίαση της εκδήλωσης

  Ποδήλατο: Οδηγός σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δικτύων: Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου, Αθήνα 11.12.2007, στο πλαίσιο και της πολιτικής υπέρ της υποστήριξης του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς μέσα στην πόλη

Δελτίο Τύπου 13.12.2007: Το ΤΕΕ παρουσιάζει το Ποδήλατο. Μια έκδοση που μελετά το παρελθόν και προσβλέπει στο μέλλον 

Θέμα ΕΔ 2470/31.12.2007: Έρχεται από το παρελθόν για να μας οδηγήσει στο μέλλον

  Δεκαπέντε Χρόνια Δημιουργίας: Παρουσίαση του βιβλίου του Ευάγγελου Κουλουμπή, πρώην Υπουργού και πρώην Προέδρου του ΤΕΕ, σε εκδήλωση με θέμα «Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΤΕΕ», Αθήνα 25.6.2008 

Παρουσίαση εκδήλωσης: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που προλόγισε ο Γ. Καραλής, Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του ΤΕΕ, μίλησαν ο Α' Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Εμμ. Δρακάκης, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Γιάννης Θεοδωράκης, ο Β' Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης κ.α.

 Τι μένει άραγε από 45 χρόνια Μαχόμενης Πολεοδομίας; Παρουσίαση του βιβλίου του Γρηγόρη Διαμαντόπουλου Αρχιτέκτονα-Πολεοδόμου, Αθήνα 13.1.2009

ΕΔ 2521/26.1.2009: Να φοβάσαι τα προβλήματα της υπερανάπτυξης

Παρουσίαση της εκδήλωσης

  Τα μουσουλμανικά μνημεία της Ξάνθης: Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Αρχ. Μηχ. Χρύσας Μελκίδη, Αθήνα 27.1.2009

Θέμα ΕΔ 2477/25.2.2008: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση - με μεγάλη χρονική υστέρηση - μας έρχεται από το βιβλίο που εξέδωσε το ΤΕΕ.

Παρουσίαση της εκδήλωσης

  Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ: Πρόσφατο Δημοσιευμένο Έργο 1996 - 2008: Παρουσίαση του βιβλίου σε τιμητική εκδήλωση για τα ογδοντάχρονα του καθ. Θ. Τάσιου, Αθήνα 12.6.2009

Θέμα ΕΔ 2539/8.6.2009: Θεοδόσιος Π. Τάσιος: 80 χρόνια από τη γέννησή του, το ΤΕΕ τιμά τον άνθρωπο που τιμά τον ακαδημαϊκό και συνολικά τον ελληνικό τεχνικό κόσμο

ΕΔ 2543/6.7. 2009: Παρουσίαση της εκδήλωσης

  Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης και το έργο του, Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου, Αθήνα 9.1.2010

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν φίλοι και συνεργάτες, αλλά και άλλοι διακεκριμένοι μηχανικοί, για τη ζωή και το έργο του επιφανούς αρχιτέκτονα και πολεοδόμου, ο οποίος στα 40 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας άφησε τη σφραγίδα του σε τέσσερις ηπείρους, με μεγάλα και διαχρονικά έργα.

Θέμα ΕΔ 2563/7.12.2009: Οι Μηχανικοί και το έργο τους: Κ.Α. Δοξιάδης: Άφησε τη σφραγίδα του σε τέσσερις ηπείρους

Παρουσίαση της εκδήλωσης

 

Εκδόσεις τρίτων

Στην ιστοσελίδα των Εκδόσεων παρουσιάζονται ακόμη ανά έτος τα βιβλία μελών του ΤΕΕ που έχουν εκδοθεί από τρίτους, από το 2006, για την ενημέρωση των μηχανικών.

Γίνεται επίσης παρουσίαση όλων των συγγραφέων των εργασιών - άρθρων των Επιστημονικών Εκδόσεων, της Διμηνιαίας Έκδοσης και των βιβλίων του ΤΕΕ, σε σχετικό κατάλογο με συνεχή ενημέρωση.


[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος