ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Διεύθυνση: Κολωνού 12-14 10437 Αθήνα 
Tηλ.: 210 5221195, 5221638
Fax: 210 5202849
e-mail: tee_iekem@tee.gr
URL: http://www.iekemtee.grΗ δραστηριότητα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ την τελευταία 3ετία, βασιζόμενη στην προϋπάρχουσα εμπειρία, πραγματοποίησε σαφή βήματα περαιτέρω βελτίωσης,  τόσο από πλευράς όγκου και ποικιλίας εκπαιδευτικών δράσεων όσο και από πλευράς πλήθους μηχανικών αλλά και μη μελών ΤΕΕ που συμμετείχαν στις επιμορφωτικές του δράσεις. Ένας χαρακτηριστικός δείκτης της δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ είναι η μεγάλη αύξηση από χρόνο σε χρόνο στις συνολικές ανθρωποώρες κατάρτισης:  Από 53.454 (2007) πήγαν στις 69.644 (2008) και έφθασαν τις 93.973 το 2009.

 

 


Ειδικότερα, ανά κατηγορία σεμιναρίων, η εικόνα είναι η εξής:

Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια:

Στοιχεία Δραστηριότητας

2004 - 2006

2007 - 2009

Διαφορά (%)

M.O. σεμιναρίων / έτος

45

69

53,3

Μ.Ο. καταρτιζομένων / έτος

694

1.788

157,6

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία και σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια σε περισσότερες από 15 πόλεις σε όλη την Ελλάδα από Γιάννενα και Μυτιλήνη ως Ηράκλειο, Ρόδο και Κάλυμνο. Στόχος μας είναι η παρουσία του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με σεμινάρια σε όλες τις πόλεις με σημαντικό αριθμό μηχανικών.     

Παράλληλα με την αύξηση δραστηριότητας, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να μειωθούν οι σταθερές δαπάνες λειτουργίας του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και ήδη το 2009 ήταν 5% χαμηλότερες σε σχέση με το 2007.

Τα δύο τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί σημαντικός αριθμός νέων αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων, όπως:

  • Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος κλπ (ISO 9001, HACCP, ISO 14001 και EMAS, OHSAS 18001 και άλλα) 
  • Συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού με PLC
  • Περιβαλλοντικά Μοντέλα Νερού
  • Autocad 2D, 3D, MS Project και Oracle Primavera με πιστοποίηση

Επίσης, συμπληρώθηκε ο κύκλος των ενεργειακών σεμιναρίων με τον «Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» και την «Οικολογική Δόμηση» καθώς και τις «Τεχνικές Μετρήσεων και τα Όργανα για την Ενεργειακή Επιθεώρηση στα Κτίρια και την Βιομηχανία». Σήμερα, το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ έχει συνολικά εννέα 20ωρα σεμινάρια που καλύπτουν πρακτικά όλο το φάσμα των ενεργειακών θεμάτων για τα κτίρια και τη βιομηχανία και παρουσιάζουν υψηλότατη ζήτηση σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου, το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ήταν ο πρώτος φορέας που εισήγαγε ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης σε ενεργειακά θέματα για μηχανικούς και άλλους τεχνικούς.

Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Μέσω της συμμετοχής του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σε επιδοτούμενα προγράμματα, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, είτε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιμορφώθηκαν και πιστοποιήθηκαν συνολικά 1.085 άτομα.

Στα ανωτέρω επιδοτούμενα προγράμματα συγκαταλέγεται και το «e-Μηχανικοί», που υλοποίησε το ΤΕΕ με χρηματοδότηση μέσω του ΕΠ «ΚτΠ» και στο οποίο συμμετείχε με επιτυχία το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Μέσω του έργου αυτού επιμορφώθηκαν και πιστοποιήθηκαν μηχανικοί σε περισσότερες από 10 πόλεις σ' όλη την Ελλάδα και σε 35 διαφορετικούς τίτλους σεμιναρίων.

Αρκετοί από τους επιτυχημένους τίτλους του «e-Μηχανικοί», αξιοποιούνται ήδη από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σε αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια.

Την τριετία 2007-2009 το ΙΕΚΕΜ είχε συνολικά έσοδα από επιδοτούμενα προγράμματα 1,16 εκ. ευρώ ενώ έχει υποβάλει εντός του 2009 προτάσεις σε 4 προκηρύξεις έργων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, («Πράσινα Επαγγέλματα», «Προγράμματα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με Πιστοποίηση», «Προγράμματα Κατάρτισης σε Εξειδικευμένες Δεξιότητες ΤΠΕ με Πιστοποίηση» και «Προγράμματα Κατάρτισης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων») συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,8 εκ. ευρώ, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο Α' 6μηνο του 2010.

Στο πλαίσιο των προτάσεων και της υλοποίησης επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναπτύχθηκαν συνεργασίες με μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, ΚΕΚ Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ κλπ.


Δράσεις Οργάνωσης & Ανάπτυξης:

Το α' 6μηνο του 2009 το ΙΕΚΕΜ ανέπτυξε πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το κόστος του συγκεκριμένου έργου έφθασε τις 50.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε κατά 60% μέσω της προκήρυξης «e-services» του ΕΠ «ΚτΠ». Η αξιοποίηση της τηλεκπαίδευσης θα διευκολύνει την πρόσβαση μηχανικών και τεχνικών απομακρυσμένων περιοχών στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Το καλοκαίρι του 2009 εγκρίθηκε από το ΤΕΕ, εγκαταστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί η Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Η Επιτροπή που έχει επιλεγεί είναι 5μελής και, αν και προβλεπόταν στο Καταστατικό του φορέα, δεν είχε ως τώρα ενεργοποιηθεί. 'Αμεσες προτεραιότητες της είναι αφ' ενός η αξιολόγηση και ομαδοποίηση των υφιστάμενων σεμιναρίων και οι προτάσεις για εισαγωγή νέων και αφ' ετέρου η ενσωμάτωση και ανάπτυξη της τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. 

Στο β' 6μηνο του 2009 δρομολογήθηκε, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, η μηχανογράφηση των λειτουργιών του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Στη μηχανογράφηση θα συμπεριληφθεί τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και το Λογιστήριο του ΙΕΚΕΜ. Στόχος είναι η αυτοματοποίηση και επιτάχυνση όλης της διαδικασίας, από την αίτηση για συμμετοχή σε σεμινάρια ως την έκδοση παραστατικών και οικονομικών αναφορών.   

Αναβάθμιση υποδομών: Στο β' 6μηνο του 2009 και για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων του έργου e-Μηχανικοί, εξοπλίσθηκε με νέους Η/Υ και server η δομή του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στην Αθήνα. Έτσι, το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στην Αθήνα διαθέτει συνολικά 3 αίθουσες υπολογιστών με  50 θέσεις εργασίας και στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα από μία αίθουσα υπολογιστών με 11 θέσεις εργασίας η κάθε μία. Παράλληλα, έγινε προμήθεια νέου τηλεφωνικού κέντρου στην Αθήνα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΕΚΕΜ. 

Στη διάρκεια του 2007 εκδόθηκε από το ΤΕΕ το βιβλίο «Υγεία & Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον», με συγγραφείς την ομάδα εισηγητών των αντίστοιχων σεμιναρίων στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Αναγνώριση του έργου του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ αποτελούν οι πολύ υψηλές βαθμολογίες που έλαβε το στην αξιολόγηση του 2008 από το ΕΚΕΠΙΣ. Ειδικότερα, η δομή της Αθήνας βαθμολογήθηκε με 85,7, η Θεσσαλονίκη με 81,2 και η Λάρισα με 78,6. Για όλες τις δομές, οι βαθμολογίες του 2008 ήταν σημαντικά υψηλότερες από αυτές του 2006.


[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος