ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Με τα μάτια των Νέων Μηχανικών

 

Η υπεράσπιση των νέων μηχανικών και η αξιοπρεπής ένταξή τους στο επάγγελμα αποτελούν, όχι χωρίς ανεπάρκειες, μόνιμη έγνοια για το ΤΕΕ και οριζόντια πολιτική για όλες τις δράσεις του.

Όχι μόνο επειδή οι νέοι αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρα προβλήματα συγκρινόμενα με το παρελθόν ή με τη διεθνή πραγματικότητα, ούτε για λόγους αλληλεγγύης. Η υποβάθμιση του ρόλου του νέου μηχανικού αποτελεί το «δούρειο ίππο» για τη συνολική διάλυση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Το θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος υποχρεώνει τον κάθε μηχανικό να εγγραφεί στο ΤΕΕ από τη λήψη του πτυχίου του. Ορισμένες φορές οι νέοι μηχανικοί δυσανασχετούν από αυτό, όμως μετά την εγγραφή τους κατανοούν ότι έτσι αποκτούν σημαντικά δικαιώματα και υπηρεσίες: δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υποστήριξη σε επαγγελματικά θέματα, ευκαιρίες για επιμόρφωση κλπ.

 

Εκτός από τις υπηρεσίες του ΤΕΕ που απευθύνονται σε όλους τους μηχανικούς
(βλ. Καθημερινότητα - Υποστήριξη μηχανικών) πολλές από τις οποίες αφορούν κυρίως τους νέους μηχανικούς:

-         Επαγγελματικός Οδηγός νέων μηχανικών στο διαδίκτυο

-         Αγορά εργασίας

-         Δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες

-         Ευκαιρίες για επιμόρφωση, Πρόγραμμα e-μηχανικοί

που αναπτύσσει συνεχώς το ΤΕΕ, αξίζει να σημειωθούν ορισμένες γενικότερες δράσεις που επηρεάζουν έμμεσα την καθημερινότητα των νέων μηχανικών.

Οι παρεμβάσεις του ΤΕΕ  στον τομέα Απασχόληση - Εργασιακά Θέματα αφορούν κυρίως στους νέους μηχανικούς οι οποίοι βάλλονται  από την ανεργία, την υποαπασχόληση, τις νέες ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Υποστήριξη, ανάδειξη και υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ειδικότερα, παρέμβαση του ΤΕΕ για υποστήριξη των Συμβάσεων Εργασίας Μισθωτών Μηχανικών οι οποίοι αμείβονται με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και τείνουν να αποτελούν την πλειοψηφία των νέων μηχανικών
 •  Έρευνες Απασχόλησης των Μηχανικών που διεξήχθησαν από το ΤΕΕ το 2007 και το 2009. Οι έρευνες αυτές αποτελούν σημαντικό όπλο στις διεκδικήσεις του ΤΕΕ, στην ανάδειξη των προβλημάτων των νέων κυρίως μηχανικών και στη στρατηγική του ΤΕΕ για την αντιμετώπισή τους.
   Έρευνα ΤΕΕ 2009: Μέρος Α: Επαγγελματικά, Δημογραφικά, Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά - Δομή απασχόλησης,  Μέρος Β: Επιχειρηματικότητα - Αντιλήψεις και στάσεις , Μέρος Γ: Συμπεράσματα, Ανάλυση για τους μηχανικούς Νέων Ειδικοτήτων. 
  (βλ. και www.tee.gr > Επαγγελματικά Θέματα > Νέοι Μηχανικοί > Απασχόληση)
 • Παρέμβαση του ΤΕΕ σχετικά με τον προσδιορισμό του εύρους της ιδιότητας του άνεργου μηχανικού και την ένταξή τους στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» του ΕΣΠΑ, καθώς και ένταξη των νέων μηχανικών στα προγράμματα  επιχορήγησης του OAEΔ.
  (Δείτε σχετικά:
   ΕΔ 2532/13.4.2009)
 • Κινητοποίηση του ΤΕΕ και άλλων φορέων για την επαναφορά του αφορολόγητου των 10.500 ευρώ, που είχε θετική εξέλιξη:
  Στο ΕΔ 2524/16.2.2009 χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες, μόλις 4 μήνες μετά την κατάργησή του, δικαιώνει απολύτως την αντίδραση που διατυπώθηκε από το ΤΕΕ από την πρώτη στιγμή.  Άλλωστε όπως είχε τονιστεί, ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογίζονται και οι «όμηροι» των 700 ευρώ, οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών».
 • Συμβολή στην αναγνώριση του διπλώματος 5ετών σπουδών των μηχανικών, ως ισότιμου με master
  βλ. και λοιπά Θέματα Παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων
   
 • Πρόταση για την ενεργοποίηση του κλάδου ειδικών παροχών του ΤΣΜΕΔΕ, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας ευπαθών ομάδων μηχανικών
 • Ανάδειξη της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών των μηχανικών μέσα από τις προτάσεις του ΤΕΕ για την ανάπτυξη, την οικονομική κρίση, τον Προϋπολογισμό,  την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. Το ΤΕΕ, μέσα από τις τεκμηριωμένες προτάσεις του προβάλλει την ανάγκη αξιοποίησης των νέων Επιστημόνων και των μηχανικών οι οποίοι ασφυκτιούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης της Χώρας.
  
    ΝΕΟΙ / ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ     
  Items 1 - 20 of 29 Next 20
Κρίση στην Οικονομία και Μηχανικοί  Κρίση στην Οικονομία και Μηχανικοί 07/2009 
Page: Ενημέρωση - Πληροφορηση
 
Έρευνα ΤΕΕ 2009: Οι απόψεις των διπλ/χων μηχανικών σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης/επιμόρφωσης. Ελλιπής ενημέρωση σε επαγγελματικά δικαιώματα και λοιπά θέματα άσκησης του επαγγέλματος  Έρευνα ΤΕΕ 2009: Οι απόψεις των διπλ/χων μηχανικών σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης/επιμόρφωσης. Ελλιπής ενημέρωση σε επαγγελματικά δικαιώματα και λοιπά θέματα άσκησης του επαγγέλματος 10-12/2009 
Page: Παρεμβάσεις
 
Αναγνώριση του διπλώματος των μηχ/κών ως Master  Αναγνώριση του διπλώματος των μηχ/κών ως Master 10/2008 
Page: Παρεμβάσεις
 
Ρεκόρ ανεργίας για τους μηχανικούς, σύμφωνα με την έρευνα του ΤΕΕ  Ρεκόρ ανεργίας για τους μηχανικούς, σύμφωνα με την έρευνα του ΤΕΕ 09/2009 
Page: Παρεμβάσεις
 
Δημόσια διαβούλευση για την αναθέρμαση της οικονομικής δραστηριότητας  Δημόσια διαβούλευση για την αναθέρμαση της οικονομικής δραστηριότητας 11/2009  
Page: Παρεμβάσεις
 
Εκπόνηση Μελέτης θεμάτων Επίβλεψης Μηχανικών σε Τεχνικά έργα και του επιμερισμού των ευθυνών των συντελεστών του έργου σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων  Εκπόνηση Μελέτης θεμάτων Επίβλεψης Μηχανικών σε Τεχνικά έργα και του επιμερισμού των ευθυνών των συντελεστών του έργου σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων Μάιος 2009 
Page: Εκδηλώσεις
 
Μελέτη σχετικά με την ισοδυναμία τίτλων διπλ/χου μηχανικού ΕΜΠ - Μ. Eng  Μελέτη σχετικά με την ισοδυναμία τίτλων διπλ/χου μηχανικού ΕΜΠ - Μ. Eng
Page: Eκδηλώσεις
 
Εκπόνηση από το ΤΕΕ σχεδίου Κανονισμού Παροχών του «Κλάδου Ειδικών Παροχών» του ΤΣΜΕΔΕ  Εκπόνηση από το ΤΕΕ σχεδίου Κανονισμού Παροχών του «Κλάδου Ειδικών Παροχών» του ΤΣΜΕΔΕ 01/2010 
Page: Παρεμβάσεις
 
Δημόσια διαβούλευση για την νομοθετική πρωτοβουλία: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ»  Δημόσια διαβούλευση για την νομοθετική πρωτοβουλία: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ» 11/2009 
Page: Παρεμβάσεις
 
Φορολογικά μέτρα - Απασχόληση με ΔΠΥ  Φορολογικά μέτρα - Απασχόληση με ΔΠΥ 08/2008 
Page: Παρεμβάσεις
 
Συμμετοχή ανέργων μηχανικών στα προγράμματα του ΟΑΕΔ  Συμμετοχή ανέργων μηχανικών στα προγράμματα του ΟΑΕΔ 07/2007 
Page: Παρεμβάσεις
 
Ελαστικές σχέσεις εργασίας (ΔΠΥ)  Ελαστικές σχέσεις εργασίας (ΔΠΥ) 06/2007 
Page: Παρεμβάσεις
 
Συλλογικές συμβάσεις των τεχνικών επιστημόνων που εργάζονται στη Βιομηχανία  Συλλογικές συμβάσεις των τεχνικών επιστημόνων που εργάζονται στη Βιομηχανία 01/2007  
Page: Παρεμβάσεις
 
Μια θετική εξέλιξη για τους άνεργους μηχανικούς  Μια θετική εξέλιξη για τους άνεργους μηχανικούς 04/2009 
Page: Παρεμβάσεις
 
Παρέμβαση ΤΕΕ για ένταξη και των νέων μηχανικών του 2008, στο πρόγραμμα επιχορήγησης έτους 2009 του OAEΔ  Παρέμβαση ΤΕΕ για ένταξη και των νέων μηχανικών του 2008, στο πρόγραμμα επιχορήγησης έτους 2009 του OAEΔ 01/2009 
Page: Παρεμβάσεις
 
Οδηγός ενημέρωσης από το ΤΕΕ  Οδηγός ενημέρωσης από το ΤΕΕ 11/2009 
Page: Ενημέρωση - Πληροφορηση
 
Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες  Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες 08/2008 
Page: Ενημέρωση - Πληροφορηση
 
Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ σε μηχανικούς  Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ σε μηχανικούς 05/2007 
Page: Παρεμβάσεις
 
Παρουσίαση Ερευνητικών και Επαγγελματικών Δράσεων στα πεδία της Εμβιομηχανικής και Τεχνολογίας στην Εμβιοιατρική  Παρουσίαση Ερευνητικών και Επαγγελματικών Δράσεων στα πεδία της Εμβιομηχανικής και Τεχνολογίας στην Εμβιοιατρική Εκδήλωση, Αθήνα 16.12.2008 
Page: Εκδηλώσεις
 
Υπόμνημα ΤΕΕ προς τα πολιτικά κόμματα ενόψει των εκλογών της 4.10.2009: Προτάσεις/Θέσεις ΤΕΕ για την Απασχόληση  Υπόμνημα ΤΕΕ προς τα πολιτικά κόμματα ενόψει των εκλογών της 4.10.2009: Προτάσεις/Θέσεις ΤΕΕ για την Απασχόληση 22.9.2009 
Page: Παρεμβάσεις