ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 ΕΡΓΟ «e-Μηχανικοί» ΕΡΓΟ «e-Μηχανικοί»

 

ΕκδηλώσειςΠαρεμβάσεις
Έργο e-Μηχανικοί


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχεδίασε και υλοποίησε έργο με τίτλο «Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5, κατηγορία πράξης 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ (2000-2006).

Το έργο αφορούσε στην εκπαίδευση των Μηχανικών - εγγεγραμμένων μελών του ΤΕΕ όλης της χώρας και στα τακτικά μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ (e-TEE), πάνω σε σύγχρονα και εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον (ICT & GreenICT). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με παραδοσιακή διδασκαλία είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning),  είτε με συνδυασμό των παραπάνω, από πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης.

Ιστοσελίδα του έργου (www.e-engineers.tee.gr)

 


ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 04-06/2009 
 • Τον Απρίλιο του 2009 πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες ενημέρωσης των πιστοποιημένων φορέων εκπαίδευσης:
  • στην Αθήνα στις 13.4.2009
  • στην Θεσσαλονίκη στις 14.4.2009

  Στις ημερίδες προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας, ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΚΕΚ, ΙΕΚ, σχολές και λοιπές εκπαιδευτικές δομές, προκειμένου να ενημερωθούν για το έργο και να υποβάλουν συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα.

  Οδηγός Υλοποίησης του προγράμματος

         Ακόμη:

 • Επιστολή του Προέδρου προς όλα τα μέλη του ΤΕΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα - Οι κυριότεροι όροι συμμετοχής των ωφελούμενων
  ΕΔ 2538/1.6.2009
 • Άλλες ενέργεις δημοσιοποίησης του προγράμματος μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου, του portal του ΤΕΕ καθώς και μέσω αντίστοιχων ενεργειών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ
 • Υποβολή Αιτήσεων από τους μηχανικούς: Από 1-15.6.2009 εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα 15.682 μηχανικοί.
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Φορείς εκπαίδευσης: Από 4-11.6.2009 εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα 831 Φορείς, οι οποίοι υπέβαλαν για έγκριση 2.923 εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Μαθήματα: Εκτός από τα μαθήματα που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί φορέων που ήδη υπάρχουν και πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς στον τομέα των ΤΠΕ (μαθήματα κατηγορίας 2), το ΤΕΕ προχώρησε ένα βήμα μπροστά και σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, ανέπτυξε και διέθεσε σειρά μαθημάτων προς επιμόρφωση, προσπαθώντας να καλύψει εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με το επάγγελμα του Μηχανικού που δεν προσφέρονται σήμερα από φορείς εκπαίδευσης (μαθήματα κατηγορίας 1), προκειμένου να τα διαθέσει στους φορείς εκπαίδευσης προς υλοποίηση και τα οποία παράλληλα θα διατίθενται και μέσω εφαρμογής e-learning.

   ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 07-10/2009 

   Συνολικά, 15.682 μηχανικοί από όλη τη χώρα εκδήλωσαν ενδιαφέρον, με το 62% να προέρχεται από την Aττική και την Kεντρική Mακεδονία, ποσοστό που προσδιόρισε και το αντίστοιχο εκείνων που τελικά συμμετείχαν από κάθε Περιφερειακό Tμήμα του TEE, ώστε να εκπροσωπηθούν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Aξιοσημείωτο είναι ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον μηχανικοί - μέλη του TEE όλων των ηλικιών, φυσικά με τους νεότερους να πλειοψηφούν.

   Σε όλους όσοι απέστειλαν επιτυχώς την αίτηση, χορηγήθηκε 16ψήφιος αριθμός, προκειμένου να μετάσχουν στην κλήρωση.

   Η επιλογή των ωφελούμενων έγινε με ηλεκτρονική κλήρωση με ευθύνη του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ». Το TEE συμφώνησε με το ινστιτούτο τη διαδικασία που εγγυάται την τυχαιότητα και το αδιαμφισβήτητο της κλήρωσης, με την οποία κατετάγησαν όλοι όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά σειρά προτεραιότητας.

   Οι εγγραφές πραγματοποιήθηκαν σε τρεις φάσεις, χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι ωφελούμενοι επέλεξαν προγράμματα της κατηγορίας 1 και  2.

   1: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε εξειδικευμένα θέματα για μηχανικούς που δεν διετίθεντο μέχρι σήμερα από εκπαιδευτικούς φορείς

   2: Εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν οι εγκεκριμένοι φορείς εκπαίδευσης

   Σε κάθε περίπτωση, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες έλαβαν πιστοποιητικό μετά από εξεταστική διαδικασία.

   Σημαντική καινοτομία στην υλοποίηση του έργου, αποτέλεσε η εκτέλεση του μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ο χώρος και ο εξοπλισμός του οποίου παραχωρήθηκε από το Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (ΙΔΕΤ).  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των ωφελούμενων και οι εγγραφές τους στους εκπαιδευτικούς φορείς, η υποβολή και η αξιολόγηση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους φορείς εκπαίδευσης καθώς και η παρακολούθηση της κατάρτισης αποτελούν ενέργειες που έγιναν αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συμβάλλοντας στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της κατάρτισης.

   ΕΔ 2544/13.7.2009

   Θέμα ΕΔ 2549/31.8.2009: Αθρόα συμμετοχή μηχανικών - φορέων εκπαίδευσης στο «e-μηχανικοί»


   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10/2009 

   Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31.10.2009 το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μηχανικών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατά τη διάρκεια του οποίου εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν 2.758 μηχανικοί.

   Το ΤΕΕ θα αξιοποιήσει μελλοντικά την εμπειρία που αποκτήθηκε με το παρόν έργο, με στόχο να προσφέρει στους μηχανικούς, είτε με παραδοσιακή διδασκαλία μέσω του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, είτε με e-learning, όσα προγράμματα είχαν μεγάλη ζήτηση.

   Το Έργο σε αριθμούς:

    «e-Μηχανικοί»

   ΑΡΙΘΜΟΣ

   ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

   15.682

   ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

   5.500

   ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   3.155

   ΜΗΧ/ΚΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

   2.758

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   220

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

   ΚΑΤ. 1:      808

   ΚΑΤ. 2:   2.518

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

   ΚΑΤ. 1:      756

   ΚΑΤ. 2:   2.074

   ΚΑΤ. 1: ΜΕ ΒΑΣΗ 59 ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΟ ΤΕΕ

   ΚΑΤ. 2: ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

   Το ΤΕΕ αναζητά πόρους μέσω του ΕΣΠΑ, προκειμένου να υλοποιήσει ξανά αντίστοιχα προγράμματα, περιλαμβάνοντας ακόμη περισσότερα μέλη του ΤΕΕ.

   Ήδη τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι αρκετά ενθαρρυντικά, σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, ενώ το ΤΕΕ έχει προχωρήσει στην πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με διαθέσιμο το υλικό των προγραμμάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο.


   Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

   Στο πλαίσιο του Προγράμματος εστάλησαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης σε όσους
   επιλέχθηκαν. Απάντησε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.  Από τις απαντήσεις
   προκύπτει ο μεγάλος βαθμός ικανοποίησής των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση
   αλλά και οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι επιλεγέντες δεν συμμετείχαν.
   Στην ερώτηση σχετικά  με την ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος σε
   σχέση με τον στόχο της επιμόρφωσης το 86% των ερωτηθέντων απάντησε ότι
   ήταν ικανοποιητική ή επαρκής ( εικόνα 1).


   Όπως προκύπτει από το διάγραμμα  της εικόνας 2, το 72% των συναδέλφων
   θεωρεί ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν ανταποκρίνονται σε
   πολύ υψηλό ή ικανοποιητικό βαθμό στις ανάγκες του επαγγέλματος που ασκούν. Παρόλο που ο βαθμός ικανοποίησης είναι υψηλός, είμαστε υποχρεωμένοι να
   τον βελτιώσουμε, εντοπίζοντας τις συγκεκριμένες αδυναμίες.

   [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
   [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
   [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]